IV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr IV/24/19 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr IV/24/19.pdf

Uchwała Nr IV/23/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023.

Uchwała Nr IV/23/19.pdf

Uchwała Nr IV/22/19 dotycząca wniosku o dofinansowanie do Programu GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności i realizacji zadania: Poprawa jakości środ

Uchwała Nr IV/22/19.pdf

Uchwała Nr IV/21/19 w sprawie nadania nazwy ulicy "Dębowa" drodze zlokalizowanej w miejscowości Mieczewo

Uchwała Nr IV/21/19.pdf

Uchwała Nr IV/20/19 dotycząca warunków udzielenia i wysokości bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Mosina zabudowanych na cel

Uchwała Nr IV/20/19.pdf

Uchwała Nr IV/19/19 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”