LX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 stycznia 2022 r.

Urząd Miejski w Mosinie od 1 stycznia 2022 r.,

wszelkie akty normatywne publikuje w

Bazie Aktów Własnych

 


UCHWAŁA NR LX/508/22 zmieniająca uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR LX/508/22.pdf

UCHWAŁA NR LX/507/22 w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha

UCHWAŁA NR LX/507/22.pdf

UCHWAŁA NR LX/506/22 dotycząca zmiany uchwały Nr LXII/728/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulic

UCHWAŁA NR LX/506/22.pdf

UCHWAŁA NR LX/505/22 w sprawie przyjęcia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina


UCHWAŁA NR LX/504/22 w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

UCHWAŁA NR LX/504/22.pdf

UCHWAŁA NR LX/503/22 w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

UCHWAŁA NR LX/503/22.pdf