LXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 marca 2022 r.

Urząd Miejski w Mosinie od 1 stycznia 2022 r.,

wszelkie akty normatywne publikuje w

Bazie Aktów Własnych

 


UCHWAŁA NR LXIII/540/22 w sprawie przekazania petycji Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXIII/540/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/539/22 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR LXIII/539/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/538/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR LXIII/538/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/537/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

UCHWAŁA NR LXIII/537/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/536/22 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mosina na rok 2022

UCHWAŁA NR LXIII/536/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/535/22 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2022

UCHWAŁA NR LXIII/535/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/534/22 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina położonych w Nowinkach i Sowinkach

UCHWAŁA NR LXIII/534/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/533/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Pecnej, ograniczonymi prawami rzeczowymi polegającymi na ustanowie

UCHWAŁA NR LXIII/533/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/532/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowien

UCHWAŁA NR LXIII/532/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/531/22 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Mosinie

UCHWAŁA NR LXIII/531/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/530/22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym

UCHWAŁA NR LXIII/530/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/529/22 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023”

UCHWAŁA NR LXIII/529/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/528/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina – ul. Strzelecka 70 - 78” obejmującego część miasta Mosina

UCHWAŁA NR LXIII/528/22.pdf

UCHWAŁA NR LXIII/527/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko – ul. Malinowa 9” obejmującego część wsi Krosinko

UCHWAŁA NR LXIII/527/22.pdf