XI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 13 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr XI/82/19 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.17.2019 i BR.1511.10.2019)

Uchwała Nr XI/82/19.pdf

Uchwała Nr XI/81/19 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.16.2019 i BR.1511.9.2019)

Uchwała Nr XI/81/19.pdf

Uchwała Nr XI/80/19 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.15.2019 i BR.1511.8.2019)

Uchwała Nr XI/80/19.pdf

Uchwała Nr XI/79/19 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.14.2019 i BR.1511.7.2019)

Uchwała Nr XI/79/19.pdf

Uchwała Nr XI/78/19 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.13.2019 i BR.1511.6.2019)

Uchwała Nr XI/78/19.pdf

Uchwała Nr XI/77/19 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.12.2019 i BR.1511.5.2019)

Uchwała Nr XI/77/19.pdf

Uchwała Nr XI/76/19 w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, do Sądu Rejonowego w Śremie i do Sądu Rejonowego

Uchwała Nr XI/76/19.pdf

Uchwała Nr XI/75/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr XI/75/19.pdf

Uchwała Nr XI/74/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023

Uchwała Nr XI/74/19.pdf

Uchwała Nr XI/73/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr XI/73/19.pdf

Uchwała Nr XI/72/19 w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego