XLIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE NR XLIV/5/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Mosina

OBWIESZCZENIE NR XLIV/5/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/385/21 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku”

UCHWAŁA NR XLIV/385/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/384/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.26.2021) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina

UCHWAŁA NR XLIV/384/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/383/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 grudnia 2020 r. (numer porządkowy: BR.1510.25.2020) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina

UCHWAŁA NR XLIV/383/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/382/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 października 2020 r. (numer porządkowy: BR.1510.24.2020) dotyczącej legalności wycinki drzew i dewastacji zadrzewień na terenie

UCHWAŁA NR XLIV/382/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/381/21 w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie

UCHWAŁA NR XLIV/381/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/380/21 w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie

UCHWAŁA NR XLIV/380/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/379/21 w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie

UCHWAŁA NR XLIV/379/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/378/21 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czapury

UCHWAŁA NR XLIV/378/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/377/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „PIGWOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice

UCHWAŁA NR XLIV/377/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/376/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „GRANITOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice

UCHWAŁA NR XLIV/376/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/375/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „POWOJNIKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Borkowice

UCHWAŁA NR XLIV/375/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/374/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „JASKROWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Borkowice

UCHWAŁA NR XLIV/374/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/373/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR XLIV/373/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/372/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

UCHWAŁA NR XLIV/372/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/371/21 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mosina na rok 2021

UCHWAŁA NR XLIV/371/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIV/370/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice

UCHWAŁA NR XLIV/370/21.pdf