XLIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 12 sierpnia 2021 r.

UCHWAŁA NR XLIX/426/21 w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez radnego Rady Miejskiej w Mosinie Waldemara Wiązka

UCHWAŁA NR XLIX/426/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/425/21 w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzedniego i aktualnie urzędującego Burmistrza Gminy Mosina

UCHWAŁA NR XLIX/425/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/424/21 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina

UCHWAŁA NR XLIX/424/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/423/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR XLIX/423/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/422/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

UCHWAŁA NR XLIX/422/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/421/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin

UCHWAŁA NR XLIX/421/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/420/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice

UCHWAŁA NR XLIX/420/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/419/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Borkowicach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowie

UCHWAŁA NR XLIX/419/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/418/21 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR XLIX/418/21.pdf