XLV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR XLV/396/21 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wiórek

UCHWAŁA NR XLV/396/21.pdf

UCHWAŁA NR XLV/395/21 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/829/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sowinki, Sowiniec

UCHWAŁA NR XLV/395/21.pdf

UCHWAŁA NR XLV/394/21 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/821/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Krosinko, Ludwikowo

UCHWAŁA NR XLV/394/21.pdf

UCHWAŁA NR XLV/393/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 9 lutego 2021 r.

UCHWAŁA NR XLV/393/21.pdf

UCHWAŁA NR XLV/392/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR XLV/392/21.pdf

UCHWAŁA NR XLV/391/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

UCHWAŁA NR XLV/391/21.pdf

UCHWAŁA NR XLV/390/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w roku 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego

UCHWAŁA NR XLV/390/21.pdf

UCHWAŁA NR XLV/389/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Krosinku

UCHWAŁA NR XLV/389/21.pdf

UCHWAŁA NR XLV/388/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Daszewicach

UCHWAŁA NR XLV/388/21.pdf

UCHWAŁA NR XLV/387/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”

UCHWAŁA NR XLV/387/21.pdf

UCHWAŁA NR XLV/386/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego