XLVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR XLVI/413/21 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice

UCHWAŁA NR XLVI/413/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/412/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR XLVI/412/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/411/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

UCHWAŁA NR XLVI/411/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/410/21 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLVI/410/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/409/21 dotycząca zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mo

UCHWAŁA NR XLVI/409/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/408/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Daszewice – rejon ul. Kasztanowej”, obejmującego część wsi Daszewice

UCHWAŁA NR XLVI/408/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/407/21 zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

UCHWAŁA NR XLVI/407/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/406/21 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Krosno, ul. Główna (DP nr 2465P)

UCHWAŁA NR XLVI/406/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/405/21 w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transport

UCHWAŁA NR XLVI/405/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/404/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami

UCHWAŁA NR XLVI/404/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/403/21 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

UCHWAŁA NR XLVI/403/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/402/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mosina prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Mosinie

UCHWAŁA NR XLVI/402/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/401/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mosina prawa własności nieruchomości

UCHWAŁA NR XLVI/401/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/400/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Babkach

UCHWAŁA NR XLVI/400/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/399/21 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

UCHWAŁA NR XLVI/399/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/398/21 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

UCHWAŁA NR XLVI/398/21.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/397/21 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

UCHWAŁA NR XLVI/397/21.pdf