XVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 i 28 października 2019 r.

Uchwała Nr XVII/124/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Uchwała Nr XVII/124/19.pdf

Uchwała Nr XVII/123/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023

Uchwała Nr XVII/123/19.pdf

Uchwała Nr XVII/122/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr XVII/122/19.pdf

Uchwała Nr XVII/121/19 w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Mosina

Uchwała Nr XVII/121/19.pdf

Uchwała Nr XVII/120/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2020

Uchwała Nr XVII/120/19.pdf

Uchwała Nr XVII/119/19 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XVII/119/19.pdf

Uchwała Nr XVII/118/19 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVII/118/19.pdf

Uchwała Nr XVII/117/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII/117/19.pdf

Uchwała Nr XVII/116/19 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”


Uchwała Nr XVII/115/19 w sprawie przyjęcia i przekazania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze gminy Mosina ograniczeń w zakresie eksploata

Uchwała Nr XVII/115/19.pdf