XXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 30 i 31 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XXI/153/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr XXI/153/19.pdf

Uchwała Nr XXI/152/19 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr XXI/152/19.pdf

Uchwała Nr XXI/151/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025

Uchwała Nr XXI/151/19.pdf

Uchwała Nr XXI/150/19 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Uchwała Nr XXI/150/19.pdf

Uchwała Nr XXI/149/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr XXI/149/19.pdf

Uchwała Nr XXI/148/19 dotycząca dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół prowadzonych