XXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 lutego 2020 r.

Podczas tej sesji Rada Miejska w Mosinie nie podjęła żadnych uchwał