XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/334/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR XXXIX/334/21.pdf

UCHWAŁA NR XXXIX/333/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych i lokali na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami

UCHWAŁA NR XXXIX/333/21.pdf

UCHWAŁA NR XXXIX/332/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

UCHWAŁA NR XXXIX/332/21.pdf

UCHWAŁA NR XXXIX/331/21 w sprawie przyjęcia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina

UCHWAŁA NR XXXIX/331/21.pdf

UCHWAŁA NR XXXIX/330/21 w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert


UCHWAŁA NR XXXIX/329/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawow

UCHWAŁA NR XXXIX/329/21.pdf