Podział Gminy na obwody wyborcze

Postanowienie w sprawie zmian w podziale Gminy Mosina na stałe obwody głosowania

POSTANOWIENIE NR 202/2023

KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Mosina na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 16 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w związku z art. 12 § 11 oraz art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w podziale Gminy Mosina na stałe obwody głosowania ustalonym postanowieniem nr 169/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 3635 zm. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 8574, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 2617, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 2859, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 4720, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 4358):

1)  dzieli się stały obwód głosowania nr 7, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Bolesławiec, Borkowice;

2)  tworzy się stały obwód głosowania nr 22, z granicami obwodu głosowania: Bolesławiec, Borkowice oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlica Wiejska, Borkowice 25, 62-053 Borkowice;

3)  dzieli się stały obwód głosowania nr 9, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare;

4)  tworzy się stały obwód głosowania nr 23, z granicami obwodu głosowania: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlica Wiejska, ul. Wincentego Witosa 11, 62-050 Dymaczewo Nowe;

5)  dzieli się stały obwód głosowania nr 6, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Mieczewo;

6)  tworzy się stały obwód głosowania nr 24, z granicami obwodu głosowania: Mieczewo oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlica Wiejska, ul. Szeroka 6, 62-022 Mieczewo;

7)  dzieli się stały obwód głosowania nr 6, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Radzewice;

8)  tworzy się stały obwód głosowania nr 25, z granicami obwodu głosowania: Radzewice oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlica Wiejska, ul. Długa 17, 62-022 Radzewice;

9)  dzieli się stały obwód głosowania nr 2, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Wiórek;

10)  tworzy się stały obwód głosowania nr 26, z granicami obwodu głosowania: Wiórek oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlica Wiejska, ul. Podleśna 12, 61-160 Wiórek;

11)  dzieli się stały obwód głosowania nr 21, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Żabinko;

12)  tworzy się stały obwód głosowania nr 27, z granicami obwodu głosowania: Żabinko oraz siedzibą

Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlica Wiejska, Żabinko 33, 62-050 Żabinko;

13)  zmienia się nazwę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 z: Klub Rolnika, Sowinki 1C, 62-050 Sowinki na: Świetlica Wiejska, Sowinki 1C, 62-050 Sowinki.

§ 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym postanowieniem otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Burmistrzowi Gminy Mosina, Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Poznaniu I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu I.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Mosina.

Załącznik
do postanowienia Nr 202/2023
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 29 maja 2023 r.

Podział Gminy Mosina na stałe obwody głosowania

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Czapury

Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78,
61-160 Czapury

2

Babki, Głuszyna Leśna, Kubalin

Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78,
61-160 Czapury

3

Daszewice

Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 5,
61-160 Daszewice

4

Rogalinek, Sasinowo

Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 19,
62-022 Rogalinek

5

Rogalin

Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 8,
62-022 Rogalin

6

Świątniki

Świetlica Wiejska,
ul. Kórnicka 8A,
62-022 Świątniki

7

Drużyna, Nowinki

Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wielkopolskich 3,
62-053 Nowinki

8

Konstantynowo, Pecna

Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19,
62-053 Pecna

9

Jeziory, Krosinko, Ludwikowo

Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43,
62-050 Krosinko

10

Krosno ulice: Główna, Graniczna, Jasna, Jesienna, Kamienna, Krosińska, Leśna, Nadleśna, Orzechowa, Piaskowa, Pogodna, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Tęczowa, Tylna od nr 29 do nr 63 (nieparzyste), od nr 34 do nr 58 (parzyste), Wiosenna, Zielona, Żwirowa.

Zespół Szkół,
ul. Główna 43,
62-050 Krosno

11

Krosno ulice: Boczna, Krótka, Miodowa, Nektarowa, Olszynkowa, Osiedle Miodowe, Osiedle Olszynka, Polna, Tylna od nr 1 do nr 27 (nieparzyste), od nr 2 do nr 32 (parzyste).

Świetlica Wiejska,
ul. Piaskowa 6,
62-050 Krosno

12

Mosina ulice: Akacjowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa od nr 14 do nr 29, Leszczyńska od nr 1 do nr 49 (nieparzyste), od nr 10 do nr 32 (parzyste), Łazienna, Ogrodowa, Olchowa, Strzałowa, Strzelecka od nr 1 do nr 41 (nieparzyste), od nr 2 do nr 92 (parzyste), Torowa, Wierzbowa.

Przedszkole nr 4,
ul. Kasprowicza 28,
62-050 Mosina

13

Mosina ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Głogowa, Henryka Siemiradzkiego, Jacka Malczewskiego, Jana III Sobieskiego, Jana Cybisa, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Juliana Ursyna Niemcewicza, Katarzyny Kobro, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi, Leona Wyczółkowskiego, Leszczyńska od nr 53 do nr 115 (nieparzyste), od nr 38 do nr 90 (parzyste), Mieszka I, Skryta, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, Strzelecka od nr 43 do nr 157 (nieparzyste), od nr 94 do nr 140 (parzyste), Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Strzemińskiego, Wojciecha Kossaka, Zofii Stryjeńskiej.

Zespół Szkół,
ul. Krasickiego 16,
62-050 Mosina

14

Mosina ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Wrzosowa, Wybickiego, Stanisława Lema, Śremska od nr 16 do nr 79.

Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4,
62-050 Mosina

15

Mosina ulice: Budzyńska, Aleksandra Fredry, Kilińskiego od nr 7 do nr 15, Kołłątaja, Konopnickiej, Krotowskiego od nr 5 do nr 16 oraz 16A, 16B, 16C i 16D, Krótka, Mickiewicza, Na Wzgórzu, Niepodległości, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Wiejska, Harcerska, Fiedlera, Henryka Łasaka, Stanisława Marusarza, Szosa Poznańska 1A, Tadeusza Ślusarskiego, Glinki, Cegielniana, Alfreda Szklarskiego, Aliny i Czesława Centkiewicz, Bronisława Malinowskiego, Feliksa Stamma, Gabrieli Zapolskiej, Huberta Wagnera, Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimiery Iłłakowiczówny, Kazimierza Górskiego, Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa, Mariana Brandysa, Marii Kownackiej, Marii Kuncewiczowej, Władysława Komara.

Przedszkole Nr 2,
ul. Budzyńska 12,
62-050 Mosina

16

Mosina ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego od nr 1 do nr 6, od nr 16 do nr 19, Kolejowa od nr 1 do nr 13, od nr 30 do nr 35, Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego od nr 1 do nr 4, od nr 17 do nr 18, Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, rondo Budzyń, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka od nr 1 do nr 5 oraz od nr 76 do nr 81, Spokojna, Szkolna, Śremska od nr 1 do nr 15, od nr 80 do nr 86, Tylna, Wawrzyniaka, Wąska.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
ul. Kościelna 2,
62-050 Mosina

17

Mosina ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajowa, Jałowcowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Piotra Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Mariana Obsta, Osiedlowa, Paderewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska nr 1, od nr 2 do nr 33, Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec.

Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Szkolna 1,
62-050 Mosina

18

Mosina ulice: Agrestowa, Czarnieckiego, Morelowa, Obrzańska, Sowiniecka od nr 46 do nr 47 oraz nr 47A, nr 47B, Sowińskiego od nr 1 do nr 32, od nr 37 do nr 42, Śliwkowa, Targowa, Wiatrowa.

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki,
ul. Topolowa 2,
62-050 Mosina

19

Mosina ulice: Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego od nr 33 do nr 36, Topolowa, Wiśniowa.

Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Sowiniecka 75,
62-050 Mosina

20

Mosina ulice: Bruno Schulza, Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka od nr 6 do nr 45, 45A, od nr 48 do nr 75, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wiosny Ludów, Witolda Gombrowicza, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Sowiniecka 75,
62-050 Mosina

21

Sowiniec, Sowinki, Bogulin, Baranowo, Krajkowo, Baranówko

Świetlica Wiejska,
Sowinki 1C,
62-050 Sowinki

22

Bolesławiec, Borkowice

Świetlica Wiejska,
Borkowice 25,
62-053 Borkowice

23

Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare

Świetlica Wiejska,
ul. Wincentego Witosa 11,
62-050 Dymaczewo Nowe

24

Mieczewo

Świetlica Wiejska,
ul. Szeroka 6,
62-022 Mieczewo

25

Radzewice

Świetlica Wiejska,
ul. Długa 17,
62-022 Radzewice

26

Wiórek

Świetlica Wiejska,
ul. Podleśna 12,
61-160 Wiórek

27

Żabinko

Świetlica Wiejska,
Żabinko 33,
62-050 Żabinko