Referendum lokalne 2022

 Logo

 

 


Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

z wydatków budżetowych poniesionych w związku z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, przeprowadzonym w dniu 13 listopada 2022 r.

Pełna treść Sprawozdania (PDF, 256 KB)


Wyniki głosowania w referendum

Wyniki uproszczone:

Numer obwodu Siedziba Liczba osób uprawnionych do głosowania Liczba osób, którym wydano karty do głosowania Liczba głosów nieważnych Liczba głosów ważnych Liczba głosów pozytywnych Tak Liczba głosów negatywnych Nie
1 Szkoła Podstawowa, Czapury 2 294 229 1 228 208 20
2 Szkoła Podstawowa, Czapury 1 060 98 3 95 79 16
3 Świetlica Wiejska, Daszewice 1 516 317 3 314 298 16
4 Szkoła Podstawowa, Rogalinek 1 451 294 5 289 278 11
5 Szkoła Podstawowa, Rogalin 554 155 1 154 143 11
6 Świetlica Wiejska, Świątniki 1 036 275 3 272 256 16
7 Centrum Kształcenia, Nowinki 918 269 6 263 247 16
8 Szkoła Podstawowa, Pecna 1 497 346 4 341 325 16
9 Szkoła Podstawowa, Krosinko 1 392 393 3 390 385 5
10 Zespół Szkół, Krosno 912 252 2 250 243 7
11 Świetlica Wiejska, Krosno 1 169 285 2 283 271 12
12 Przedszkole nr 4, Mosina 1 394 507 4 503 473 30
13 Zespół Szkół, Mosina 1 567 558 2 556 540 16
14 Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina 859 296 3 293 279 14
15 Przedszkole Nr 2, Mosina 1 731 630 7 623 596 27
16 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Mosina 955 317 6 313 286 27
17 Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina 1 413 419 1 418 401 17
18 Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina 1 059 379 1 377 346 31
19 Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina 893 333 5 328 306 22
20 Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina 946 379 3 378 354 24
21 Klub Rolnika, Sowinki 681 150 0 150 132 18
  RAZEM 25 297 6 881 65 6 818 6 446 372

Wyniki pełne:

Protokół z głosowania:


Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje ds. Referendum na terenie Gminy Mosina

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, iż Obwodowe Komisje ds. Referendum z terenu Gminy Mosina powołane do przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, w dniu głosowania, tj. w niedzielę 13 listopada 2022 r., rozpoczynają pracę w następujących godzinach:

Nr OKW

 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Godzina rozpoczęcia pracy OKW

1

Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78

05:45

2

Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78

06:00

3

Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 5

06:00

4

Szkoła Podstawowa, Rogalinek ul. Poznańska 19

06:00

5

Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8

06:00

6

Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A

06:00

7

Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3

06:00

8

Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19

06:00

9

Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43

06:00

10

Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43

06:00

11

Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6

06:00

12

Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28

06:00

13

Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16

05:40

14

Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4

05:50

15

Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Budzyńska 12

05:45

16

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2

06:00

17

Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1

06:00

18

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2

05:30

19

Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75

06:00

20

Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75

05:45

21

Klub Rolnika, Sowinki 1C

06:00

Głosowanie w lokalach referendalnych odbywa się od godziny 7.00 do godziny 21.00.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 16 w gminie Mosina

POSTANOWIENIE NR 64/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 16 w gminie Mosina.

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w gminie Mosina, powołanej w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Marcin Jaroszczak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Magdalena Anna Kaliszewska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 16 w gminie Mosina

POSTANOWIENIE NR 66/2022

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 16 w gminie Mosina

 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 16 w gminie Mosina, powołanej w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

 1. Lech Jerzy Kołodziejczak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

 1. Bartłomiej Maćkowiak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Puszczykowo

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I Krzysztof Józefowicz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 14 w gminie Mosina

POSTANOWIENIE NR 63/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 14 w gminie Mosina.

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w gminie Mosina, powołanej w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Jakub Olejniczak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Jan Jakub Walter, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 6 w gminie Mosina

POSTANOWIENIE NR 62/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 6 w gminie Mosina.

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w gminie Mosina, powołanej w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Alicja Marciniak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

2. Aleksandra Kozak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Paulina Gadzińska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

2. Krzysztof Trzciński, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Krosno

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Komunikat w sprawie składu osobowego, siedziby oraz dyżurów Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie

KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie składu osobowego, siedziby oraz dyżurów Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Mosinie

 1. Informuje się, że Miejska Komisja do spraw Referendum w Mosinie, powołana Postanowieniem Nr 50/2022 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie, której zadaniem będzie przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. ukonstytuowała się następująco:

Hanna Danuta Łukowiak - Przewodniczący

Joanna Lesicka - Zastępca Przewodniczącego

Robert Borkiewicz - Członek

Małgorzata Krystyna Kasprzyk - Członek

Piotr Jakub Kuhnke - Członek

Monika Barbara Skrzypek - Członek

 1. Dyżury członków Miejskiej Komisji do spraw referendum w Mosinie, pełnione będą w siedzibie Komisji tj. Urzędzie Miejskim w  Mosinie przy Placu 20 Października 1, 62 – 050 Mosina, sala nr 110, I piętro, w następujących terminach:
 • 12 listopada 2022 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00
 • 13 listopada 2022 r. od godz. 5:00

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 17 w gminie Mosina

POSTANOWIENIE NR 61/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w gminie Mosina.

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w gminie Mosina, powołanej w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Karolina Magdalena Trzaska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.Weronika Jędrzejczak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Rogalinek

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 11 w gminie Mosina

POSTANOWIENIE NR 60/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 11 w gminie Mosina.

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 11 w gminie Mosina, powołanej w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Marcin Michał Ćwikliński, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Krosno

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Ewa Kania, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosinko

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w gminie Mosina

POSTANOWIENIE NR 59/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w gminie Mosina.

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 11 w gminie Mosina, powołanej w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Agnieszka Kasprowicz, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Dymaczewo Nowe

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Magdalena Ewa Batura, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w gminie Mosina

POSTANOWIENIE NR 58/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w gminie Mosina.

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w gminie Mosina, powołanej w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Dorota Elżbieta Strojna, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Daszewice

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.Adam Stanisław Kania, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Krosinko

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w gminie Mosina

POSTANOWIENIE NR 53/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w gminie Mosina

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w gminie Mosina, powołanej w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Hubert Filip Filipiak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Gabriela Werfel, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Rogalinek

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum

POSTANOWIENIE NR 57/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w gminie Mosina

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w gminie Mosina, powołanej w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się: 1. Hubert Filip Filipiak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę: 1. Gabriela Werfel, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Rogalinek

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

POSTANOWIENIE NR 52/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r., powołuje się obwodowe komisje do spraw referendum, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 21 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Załączniki do postanowienia nr 52/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 października 2022 r.

 

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury

 1. Katarzyna Ewa Bartosiak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Emilia Filipiak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Anna Jasiak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Krosno
 4. Maciej Piotr Kozak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 5. Patrycja Ewelina Kruk, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 6. Katarzyna Maria Kubicka-Teodorczyk, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury

 1. Gabriela Marta Bartosiak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Gerard Mariusz Filipiak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Hubert Filip Filipiak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 4. Nikola Natalia Kwaśniewska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Iwona Teresa Przepiera, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 6. Tomasz Stefaniak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3, Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice

 1. Robert Dymarski, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Edyta Senftleben-Kostrzewska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Poznań
 3. Małgorzata Kinga Stańczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Baranowo
 4. Dorota Elżbieta Strojna, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Daszewice
 5. Iwona Elżbieta Strojna, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Daszewice
 6. Agnieszka Załuska-Lipa, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 19, 62-022 Rogalinek

 1. Arkadiusz Wojciech Bober, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Aleksandra Grygier, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Drużyna
 3. Monika Klauzińska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Rogalin
 4. Zofia Poszytek, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Nowinki
 5. Kinga Szwarc, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Rogalinek
 6. Maria Teresa Witkowska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Rogalin

 

Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 5, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin

 1. Adam Bąk, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Rogalinek
 2. Eliza Anna Dolata, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Adam Michał Kozak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 4. Anna Maria Różańska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Rogalin
 5. Ewa Szeląg, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 6. Aneta Vogt, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Rogalin

 

Załącznik nr 6

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 6, Świetlica Wiejska, ul. Kórnicka 8A, 62-022 Świątniki

 1. Aleksandra Kozak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 2. Alicja Marciniak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Natalia Barbara Skoroda, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Świątniki
 4. Gizela Agnieszka Springer-Kasprzyk, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 5. Beata Tomczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Świątniki
 6. Alicja Magdalena Wendzonka, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Świątniki

 

Załącznik nr 7

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 7, Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki

 1. Renata Maria Buczko, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Borkowice
 2. Marta Kaźmierczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Sowiniec
 3. Agnieszka Ratajczak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Borkowice
 4. Katarzyna Ratajczak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Borkowice
 5. Piotr Sternal, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Drużyna
 6. Natalia Teresa Szypura, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina

 

Załącznik nr 8

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 8, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna

 1. Karol Maciej Ciężki, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Pecna
 2. Julia Maria Gwarek, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 3. Szymon Kędziora, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 4. Ewa Kowalewska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Artur Sobolewski, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 6. Beata Szeszuła, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Pecna

 

Załącznik nr 9

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 9, Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko

 1. Monika Anna Gierszal-Kędzierska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 2. Maria Magdalena Kaliska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 3. Anna Kantorska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Agnieszka Kasprowicz, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Dymaczewo Nowe
 5. Katarzyna Rothe, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 6. Marzanna Teresa Szymańska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina

 

Załącznik nr 10

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 10, Zespół Szkół, ul. Główna 43, 62-050 Krosno

 1. Anita Ćwiklińska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Krosno
 2. Agnieszka Helak-Haremza, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Arleta Jakubowska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Krzysztof Janiak, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Pecna
 5. Bernadeta Lidia Pozorska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 6. Milena Ewa Szeląg, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosno

 

Załącznik nr 11

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 11, Świetlica Wiejska, ul. Piaskowa 6, 62-050 Krosno

 1. Marcin Michał Ćwikliński, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 2. Agata Lubowicka, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 3. Sylwia Majchrzak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 4. Artur Matuszak, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Katarzyna Sobolewska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosno
 6. Joanna Wilczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina

 

Załącznik nr 12

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 12, Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina

 1. Monika Elżbieta Darul, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 2. Joanna Małgorzata Jarecka, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Arleta Katarzyna Kowalczyk, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Agnieszka Paczyńska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 5. Agnieszka Aleksandra Sudoł, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 6. Zuzanna Tylska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Puszczykowo

 

Załącznik nr 13

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 13, Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina

 1. Magdalena Małgorzata Bukowska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Maria Jasińska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Iwona Maria Kantorska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Anna Cecylia Kędziora, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 5. Ewa Maria Rogal, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 6. Justyna Rosić, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina

 

Załącznik nr 14

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 14, Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

 1. Piotr Demuth, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Piotr Paweł Egel, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 3. Joanna Maria Habrajska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 4. Katarzyna Leszczyńska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Jakub Olejniczak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 6. Teresa Maria Zaporowska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 15

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 15, Przedszkole Nr 2, ul. Budzyńska 12, 62-050 Mosina

 1. Katarzyna Żaneta Frydrychowicz, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Agnieszka Jasińska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosinko
 3. Joanna Łuczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Jarosławiec
 4. Grażyna Ewa Palacz, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 5. Maciej Jakub Prentki, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 6. Irena Rybarczyk, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 16

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 16, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina

 1. Lucyna Imiłkowska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Swarzędz
 2. Marcin Jaroszczak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Lech Jerzy Kołodziejczak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 4. Paulina Ludwiczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Katarzyna Marzena Łagoda, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Żabinko
 6. Przemysław Łukasz Piątkowski, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 17

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 17, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

 1. Rafał Marcin Jakubowski, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Paulina Magdalena Mania, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Maja Barbara Matusiak-Kapczyńska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Emilia Skrzypek, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Karolina Magdalena Trzaska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 6. Barbara Walkowiak, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Drużyna

 

Załącznik nr 18

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 18, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina

 1. Mariola Andrzejewska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 2. Ireneusz Grzegorz Andrzejewski, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Daria Katarzyna Bilińska, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Tomasz Piotr Lisiak, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Baranówko
 5. Anna Aleksandra Obst, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 6. Wanda Sikorska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 19

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 19, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina

 1. Jędrzej Cebulski, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 2. Elżbieta Piątek, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Ewa Płóciennik, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Anna Maria Rzeźnikowska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 5. Justyna Senftleben-Łuczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Sowinki
 6. Wojciech Kazimierz Tomczak, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 20

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 20, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina

 1. Wojciech Kwiatek, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 2. Magdalena Maria Nawojowska-Krupka, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Kamila Ewa Plumińska-Błoszyk, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 4. Marek Roman Płóciennik, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 5. Maria Skrzypek, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 6. Marzena Ewa Stiller, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina

 

Załącznik nr 21

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 21, Klub Rolnika, Sowinki 1C, 62-050 Sowinki

 1. Mirela Zofia Baranowska, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Baranowo
 2. Maria Częścik, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Baranówko
 3. Wojciech Szymon Lisiak, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Baranówko
 4. Zuzanna Justyna Łuczak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Sowinki
 5. Maciej Józef Makieła, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 6. Maciej Tomczak, zgłoszony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Świątniki
 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie

POSTANOWIENIE NR 51/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r.


Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) w związku z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), w celu przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie na dzień 24 października 2022 r. o godz. 17.00 w Sali, w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina.

§ 2.

Organizację posiedzenia zapewnia Burmistrz Gminy Mosina.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie

POSTANOWIENIE NR 50/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 października 2022 r.


w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie

Na podstawie art. 49 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r., powołuje się Miejską Komisję do spraw Referendum w Mosinie z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w składzie:

 1. Robert Borkiewicz, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Daszewice
 2. Małgorzata Krystyna Kasprzyk, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 3. Piotr Jakub Kuhnke, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
 4. Joanna Lesicka, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Słopanowo-Huby
 5. Hanna Danuta Łukowiak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
 6. Monika Barbara Skrzypek, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina

§ 2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz


Informacja dot. szkolenia członków komisji ds. referendum

Informacja

Informujemy, że szkolenie dla osób powołanych w skład komisji ds. referendum odbędzie się w poniedziałek 24 października 2022 r. w sali reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury ul. Dworcowa 4 w następujących godzinach:

 • Miejska Komisja ds. Referendum - godz. 17:00

 • Obwodowe Komisje ds. Referendum - godz. 17:30

Plan spotkania:

 • Ukonstytuowanie się poszczególnych komisji ds. referendum (wybór przewodniczącego i zastępcy),

 • Ustalenie harmonogramu pracy komisji,

 • Szkolenie członków komisji.

Przypominamy również, że udział w szkoleniu jest obowiązkowy - w razie nieobecności i niewyjaśnieniu przyczyn w terminie 2 dni, członek komisji może zostać odwołany z jej składu.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKdsR oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 października 2022 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 CZAPURY Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78,
61-160 Czapury

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, WIÓREK Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78,
61-160 Czapury

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
3 DASZEWICE Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 5,
61-160 Daszewice
4 ROGALINEK, SASINOWO Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 19,
62-022 Rogalinek


Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5 ROGALIN Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 8,
62-022 Rogalin

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
6 MIECZEWO, RADZEWICE, ŚWIĄTNIKI Świetlica Wiejska,
ul. Kórnicka 8A,
62-022 Świątniki
7 BOLESŁAWIEC, BORKOWICE, DRUŻYNA, NOWINKI Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wielkopolskich 3,
62-053 Nowinki
8 KONSTANTYNOWO, PECNA Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19,
62-053 Pecna

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
9 DYMACZEWO NOWE, DYMACZEWO STARE, JEZIORY, KROSINKO, LUDWIKOWO Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43,
62-050 Krosinko

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
10 KROSNO, ulice: Główna, Graniczna, Jasna, Jesienna, Kamienna, Krosińska, Leśna, Nadleśna, Orzechowa, Piaskowa, Pogodna, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Tęczowa, Tylna (od ul. Piaskowej do ul. Jesiennej), Wiosenna, Zielona, Żwirowa Zespół Szkół,
ul. Główna 43,
62-050 Krosno

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
11 KROSNO, ulice: Boczna, Krótka, Miodowa, Nektarowa, Olszynkowa, Osiedle Miodowe, Osiedle Olszynka, Polna, Tylna (od ul. Bocznej do ul. Piaskowej) Świetlica Wiejska,
ul. Piaskowa 6,
62-050 Krosno

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
12 MOSINA - Osiedle nr 3, ulice: Akacjowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od ul. Śremskiej do ul. Leszczyńskiej), Leszczyńska (od ul. Śremskiej do ul. Skrytej), Łazienna, Ogrodowa, Olchowa, Strzałowa, Strzelecka (od ul. Leszczyńskiej do ul. Głogowej), Torowa, Wierzbowa Przedszkole nr 4,
ul. Kasprowicza 28,
62-050 Mosina
13 MOSINA - Osiedle nr 3, ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Głogowa, Henryka Siemiradzkiego, Jacka Malczewskiego, Jana III Sobieskiego, Jana Cybisa, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Juliana Ursyna Niemcewicza, Katarzyny Kobro, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi, Leona Wyczółkowskiego, Leszczyńska (od ul. Skrytej do granic miasta), Mieszka I, Skryta, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, Strzelecka (od ul. Głogowej do granic miasta), Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Strzemińskiego, Wojciecha Kossaka, Zofii Stryjeńskiej Zespół Szkół,
ul. Krasickiego 16,
62-050 Mosina

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
14 MOSINA - Osiedle nr 5, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Wrzosowa, Wybickiego, Stanisława Lema, Śremska (od torów kolejowych do granicy miasta) Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4,
62-050 Mosina

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
15 MOSINA - Osiedle nr 6, ulice: Budzyńska, Aleksandra Fredry, Kilińskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Szosa Poznańska), Kołłątaja, Konopnickiej (od ul. Krotowskiego do ul. Orzeszkowej), Krotowskiego (od ul. Mostowej do ul. Budzyńskiej), Krótka, Mickiewicza, Na Wzgórzu, Niepodległości, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Wiejska, Harcerska, Fiedlera, Henryka Łasaka, Stanisława Marusarza, Szosa Poznańska (od ul. Krotowskiego do ul. Poniatowskiego), Tadeusza Ślusarskiego, Glinki, Cegielniana;
MOSINA - Osiedle nr 7, ulice: Alfreda Szklarskiego, Aliny i Czesława Centkiewicz, Bronisława Malinowskiego, Feliksa Stamma, Gabrieli Zapolskiej, Huberta Wagnera, Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimiery Iłłakowiczówny, Kazimierza Górskiego, Konopnickiej (od ul. Orzeszkowej do granic miasta), Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa, Mariana Brandysa, Marii Kownackiej, Marii Kuncewiczowej, Władysława Komara
Przedszkole Nr 2,
ul. Budzyńska 12,
62-050 Mosina
16 MOSINA - Osiedle nr 1, ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego (od ul. Słowackiego do ul. Szosa Poznańska), Kolejowa (od ul. Sowinieckiej do ul. Śremskiej), Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego (od ul. Mostowej do Placu 20 Października), Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, rondo Budzyń, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka (od ul. Farbiarskiej do torów kolejowych), Spokojna, Szkolna, Śremska (od ul. Wawrzyniaka do torów kolejowych), Tylna, Wawrzyniaka, Wąska Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy,
ul. Kościelna 2,
62-050 Mosina
17 MOSINA - Osiedle nr 2, ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajowa, Jałowcowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Piotra Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Mariana Obsta, Osiedlowa, Paderewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska (od ul. Poniatowskiego do granic miasta), Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec. Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Szkolna 1,
62-050 Mosina

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
18 MOSINA - Osiedle nr 4, ulice: Agrestowa, Czarnieckiego, Morelowa, Obrzańska, Sowiniecka (północna strona od torów do ul. Topolowej), Sowińskiego (od ul. Topolowej do torów kolejowych), Śliwkowa, Targowa, Wiatrowa. Zespół Szkół
im. Adama Wodziczki,
ul. Topolowa 2,
62-050 Mosina
19 MOSINA - Osiedle nr 4, ulice: Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego (od ul. Topolowej do ul. Marcinkowskiego), Topolowa, Wiśniowa. Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Sowiniecka 75,
62-050 Mosina

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
20 MOSINA - Osiedle nr 4, ulice: Bruno Schulza, Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka (północna strona: od ul. Topolowej do granic miasta; południowa strona: od torów kolejowych do granic miasta), Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wiosny Ludów, Witolda Gombrowicza, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego. Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Sowiniecka 75,
62-050 Mosina

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
21 SOWINIEC, SOWINKI, BOGULIN, BARANOWO, KRAJKOWO, BARANÓWKO, ŻABINKO Klub Rolnika,
Sowinki 1C,
62-050 Sowinki

 

Głosować korespondencyjnie mogą osoby uprawnione do udziału w referendum:

 1. które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. całkowitej niezdolności do pracy,
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3. podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do dnia 31 października 2022 r., z wyjątkiem osoby podlegającej w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, która zamiar głosowania zgłasza do dnia 8 listopada 2022 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać zgłoszony do Burmistrza Gminy Mosina najpóźniej do dnia 4 listopada 2022 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 listopada 2022 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Wzory dokumentów dot. udzielenia pełnomocnictwa do głosowania

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum lokalnym

 

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać zgłoszony do Burmistrza Gminy Mosina najpóźniej do dnia 4 listopada 2022 r.

 
   
 • Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum gminnym

 Link do formularza
(PDF, 369 KB)

 • Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum gminnym
 Link do formularza
(PDF, 536 KB)

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie

Nabór kandydatów do Miejskiej Komisji ds. Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Mosina

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wydanym postanowieniem Komisarza Wyborczego w Poznaniu dot. przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r. Rada Miejska w Mosinie w terminie do dnia 12 października 2022 r. (godz. 15:00) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji ds. Referendum (3 osoby) oraz zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji ds. Referendum (63 osoby).

Formularz zgłoszenia można otrzymać w Biurze Rady Miejskiej (budynek Urzędu Miejskiego, plac 20 października 1) lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie

Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie w godzinach pracy Urzędu (decyduje kolejność zgłoszeń)

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która :

 1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
 2. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 3. stale zamieszkuje na obszarze województwa wielkopolskiego,
 4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.


Zgodnie z wydanym zarządzeniem nr 214/2022 z dnia 4 października 2022r. członkom komisji przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji oraz ustaleniem wyniku referendum w wysokości:

Członkom Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie:

 1. dla Przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie – 750 zł
 2. dla Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Referendum w Mosinie – 650 zł
 3. dla członków Miejskiej Komisji ds. Referendum w Mosinie – 500 zł


Członkom Obwodowych Komisji do spraw Referendum:

 1. dla Przewodniczących Obwodowych Komisji do spraw Referendum – 500 zł
 2. dla Zastępców Przewodniczącego Obwodowych Komisji ds. Referendum – 400 zł
 3. dla członków Obwodowych Komisji ds. Referendum – 350 zł

Dominik Michalak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 


Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum oraz członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum

ZARZĄDZENIE NR 214/2022

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum oraz członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r.

 

Na podstawie art. 154 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) w związku z art. 1 ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Członkom Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r. przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji oraz ustaleniem wyniku referendum w następującej wysokości:

1)     dla Przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie – 750 zł

2)     dla Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Referendum w Mosinie – 650 zł

3)     dla członków Miejskiej Komisji ds. Referendum w Mosinie – 500 zł

§ 2

Członkom Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r. przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji oraz ustaleniem wyników referendum w obwodach w następującej wysokości:

1)     dla Przewodniczących Obwodowych Komisji do spraw Referendum – 500 zł

2)     dla Zastępców Przewodniczącego Obwodowych Komisji ds. Referendum – 400 zł

3)     dla członków Obwodowych Komisji ds. Referendum – 350 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych do spraw referendum

Zgłoszenie do miejskiej komisji do spraw referendum

 
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków miejskiej komisji do spraw referendum
 Link do formularza
(DOC, 86 KB)
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków miejskiej komisji do spraw referendum

 Link do formularza
(PDF, 110 KB)

Zgłoszenie do obwodowej komisji do spraw referendum

 
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
 Link do formularza
(DOC, 305 KB)
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
 Link do formularza
(PDF, 148 KB)

Zarządzenie w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych

ZARZĄDZENIE NR 210/2022

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum, związanych z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) oraz postanowieniem Nr 38/2022 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 27 września 2022 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 6733); zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

1) urzędowych obwieszczeń referendalnych – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Plakaty podmiotów uprawnionych do udziału w referendum należy umieszczać:

1) w sposób umożliwiający ich usuwanie bez powodowania szkód,

2) wielkość plakatów nie może przekraczać formatu A-3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Mosina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 210/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2022 r.

 
WYKAZ
MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA UMIESZCZANIE
URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ REFERENDALNYCH W GMINIE MOSINA
w  referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina
przed upływem kadencji

 

L.p.

Nazwa ulicy

Miejsce obwieszczenia

w Gminie Mosina

1.

Urząd Miejski w Mosinie
Plac 20 Października 1

Tablica ogłoszeń

2.

Osiedle Nr 1 "Śródmieście"

Tablica ogłoszeń

3.

Osiedle Nr 2 "Czarnokurz"

Tablica ogłoszeń

4.

Osiedle Nr 3 "Przy Strzelnicy"

Tablica ogłoszeń

5.

Osiedle Nr 4 "Za Barwą"

Tablica ogłoszeń

6.

Osiedle Nr 5 "Nowe Krosno"

Tablica ogłoszeń

7.

Osiedle Nr 6 "Za Moreną"

Tablica ogłoszeń

8.

Osiedle Nr 7 "Nad Jeziorem"

Tablica ogłoszeń

w sołectwach Gminy Mosina

1.

Sołectwo Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna

Tablica ogłoszeń

2.

Sołectwo Baranówko

Tablica ogłoszeń

3.

Sołectwo Borkowice, Bolesławiec

Tablica ogłoszeń

4.

Sołectwo Czapury

Tablica ogłoszeń

5.

Sołectwo Daszewice

Tablica ogłoszeń

6.

Sołectwo Drużyna, Nowinki

Tablica ogłoszeń

7.

Sołectwo Dymaczewo Nowe

Tablica ogłoszeń

8.

Sołectwo Dymaczewo Stare

Tablica ogłoszeń

9.

Sołectwo Krajkowo, Baranowo

Tablica ogłoszeń

10.

Sołectwo Krosinko, Ludwikowo, Jeziory

Tablica ogłoszeń

11.

Sołectwo Krosno

Tablica ogłoszeń

12.

Sołectwo Mieczewo

Tablica ogłoszeń

13.

Sołectwo Pecna, Konstantynowo

Tablica ogłoszeń

14.

Sołectwo Radzewice

Tablica ogłoszeń

15.

Sołectwo Rogalin

Tablica ogłoszeń

16.

Sołectwo Rogalinek

Tablica ogłoszeń

17.

Sołectwo Sasinowo

Tablica ogłoszeń

18.

Sołectwo Sowinki, Sowiniec, Bogulin

Tablica ogłoszeń

19.

Sołectwo Świątniki

Tablica ogłoszeń

20.

Sołectwo Wiórek

Tablica ogłoszeń

21.

Sołectwo Żabinko

Tablica ogłoszeń

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 210/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2022 r.

WYKAZ

MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE

PLAKATÓW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM

W GMINIE MOSINA

w  referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina

przed upływem kadencji

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Mosina, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych związanych z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r.

 1. Słup ogłoszeniowy na pl. 20 Października w Mosinie;
 2. Słup ogłoszeniowy na ul. Krotowskiego (rejon skrzyżowania z ul. Garbarską);
 3. Słup ogłoszeniowy na ul. Poznańskiej (przy Szkole Podstawowej nr 1)
 4. Słup ogłoszeniowy na ul. Dworcowej w Mosinie (naprzeciwko wjazdu na parking pomiędzy MOK i GBS Mosina);
 5. Zewnętrzna powierzchnia ogrodzenia (z wyłączeniem bramy) Stadionu sportowego w Mosinie na ul. Konopnickiej 29;
 6. Metalowa balustrada oddzielająca górną i dolną płytę Targowiska na ul. Farbiarskiej w Mosinie.

 


Wzory dokumentów - Druki Krajowego Biura Wyborczego - zawartość zewnętrzna

Wzory dokumentów - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu (kbw.gov.pl) 


Postanowienia, komunikaty i informacje Komisarza Wyborczego w Poznaniu I


Informacja dla wyborców z niepełnosprawnościami

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I, zgodnie z art. 37a § 4 Kodeksu wyborczego, podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące uprawnień osób z niepełnosprawnościami:


Informacja o zarządzeniu referendum

Komisarz Wyborczy  w Poznainu I, wydał postanowienie z dnia 27 września 2022 r. o przeprowadzeniu u referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji.

Postanowienie weszło w życie z dniem podpisania, tj. 27 września 2022 r.

 
Załączniki: