Komunikat w sprawie składu osobowego, siedziby oraz dyżurów Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie

KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie składu osobowego, siedziby oraz dyżurów Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Mosinie

  1. Informuje się, że Miejska Komisja do spraw Referendum w Mosinie, powołana Postanowieniem Nr 50/2022 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie, której zadaniem będzie przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. ukonstytuowała się następująco:

Hanna Danuta Łukowiak - Przewodniczący

Joanna Lesicka - Zastępca Przewodniczącego

Robert Borkiewicz - Członek

Małgorzata Krystyna Kasprzyk - Członek

Piotr Jakub Kuhnke - Członek

Monika Barbara Skrzypek - Członek

  1. Dyżury członków Miejskiej Komisji do spraw referendum w Mosinie, pełnione będą w siedzibie Komisji tj. Urzędzie Miejskim w  Mosinie przy Placu 20 Października 1, 62 – 050 Mosina, sala nr 110, I piętro, w następujących terminach:
  • 12 listopada 2022 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00
  • 13 listopada 2022 r. od godz. 5:00