Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Obwieszczenie o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpisanych na dzień 7 czerwca 2009 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 maja 2009 r.
 
o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach
do Parlamentu Europejskiego rozpisanych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 
Na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2007 Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)
 
Podaje się do publicznej wiadomości, składy, pełnione funkcje oraz godziny rozpoczęcia pracy OKW:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Skład Komisji:       Imię i Nazwisko- funkcja
1.
Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul
. Szkolna 1
Mosina
tel. (061) 8132-239
1.    Jolanta Szymczak - Przewodniczący
2.    Wanda Gąsiorowska - Z-ca Przewodniczącego
3.    Maria Talarczyk - Członek
4.    Katarzyna Kaszuba - Członek
5.    Maria Kurzawa - Członek
6.    Żaneta Janicka - Członek
7.    Paulina Kopydłowska - Członek
2.
Przedszkole Nr 4
ul. Kasprowicza 28
Mosina
tel. (061) 8132-671
1.    Renata Wajnert - Przewodniczący
2.    Dominika Głucha - Z-ca Przewodniczącego
3.    Maria Beger - Członek
4.    Małgorzata Tomczak - Członek
5.    Anna Kaczmarek - Członek
6.    Sandra Krawczyk - Członek
7.    Izabela Tomaszewska - Członek
8.    Alicja Mikołajczak - Członek
9.    Marianna Janik - Członek
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
Mosina
tel. (061) 8132-909
1.    Honorata Przybylska - Przewodniczący
2.    Liliana Gintrowicz - Z-ca Przewodniczącego
3.    Natalia Baraniak - Członek
4.    Karolina Władysiak - Członek
5.    Sylwia Krawczyk - Członek
6.    Marta Wajnert - Członek
7.    Zdzisława Drozdowska - Członek
8.    Adam Janicki - Członek
9.    Marta Zwierzycka - Członek
10. Andrzej Kasprzyk - Członek
4.
Przedszkole Nr 2
ul. Powstańców Wlkp. 1
Mosina
tel. (061) 8132-230
1.    Beata Kozak - Przewodniczący
2.    Jacek Pałka - Z-ca Przewodniczącego
3.    Joanna Bresińska - Członek
4.    Paulina Tomczak - Członek
5.    Grażyna Palacz - Członek
6.    Sławomir Kaszuba - Członek
7.    Iwona Kołda - Członek
8.    Danuta Gierczyk - Członek
9.    Halina Jurecka - Członek
5.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
ul. Kościelna 2
Mosina
tel. (061) 8132-469
1.    Elżbieta Jędrzejczak - Przewodniczący
2.    Andrzej Ratajczak - Z-ca Przewodniczącego
3.    Łukasz Ignasiak - Członek
4.    Stefan Antkowiak - Członek
5.    Renata Rembalska - Członek
6.    Arleta Grzechowiak - Członek
7.    Bożena Dymarska - Członek
8.    Teresa Kurzawa - Członek
9.    Małgorzata Kaźmierczak - Członek
6.
Zespół Szkół im. A. Wodziczki
ul. Topolowa 2
Mosina
tel. (061) 8132-922
1.    Małgorzata Kasprzyk - Przewodniczący
2.    Maria Tarocińska - Z-ca Przewodniczącego
3.    Agnieszka Antkowiak - Członek
4.    Janina Szymańska - Członek
5.    Wanda Sikorska - Członek
6.    Grażyna Rogalka - Członek
7.    Renata Łagoda - Członek
8.    Urszula Marciniak - Członek
9.    Małgorzata Olejniczak - Członek
10. Bożena Grabianowska - Członek
7.
Zespół Szkół w Mosinie
ul. Sowiniecka 75
Mosina
tel. (061) 8136-717
1.    Mirosława Filipiak- Przewodniczący
2.    Daniel Szczepaniak - Z-ca Przewodniczącego
3.    Jolanta Wiśniewska - Członek
4.    Grażyna Kabacińska - Członek
5.    Agnieszka Jabłońska - Członek
6.    Maria Cyfert - Członek
7.    Katarzyna Lossy - Członek
8.    Maria Prałat - Członek
9.    Anna Hetman - Członek
10.  Krystyna Zwierzycka - Członek
8.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
ul. Śremska 75a
Mosina
tel. (061) 8132-901
1.    Natalia Bresińska - Przewodniczący
2.    Iwona Tomaszewska - Z-ca Przewodniczącego
3.    Maria Neumann - Członek
4.    Mateusz Kujawa - Członek
5.    Anita Wajnert - Członek
6.    Dorota Karasińska - Członek
7.    Janina Skiba - Członek
8.    Halina Kałmucka - Członek
9.
Świetlica Wiejska
ul. Piotrowska 3
Daszewice
tel. (061) 8939-917
1.    Jerzy Kasprzyk - Przewodniczący
2.    Anna Szcześniak - Z-ca Przewodniczącego
3.    Maciej Dziasek - Członek
4.    Krystyna Szczygieł-Nowak - Członek
5.    Robert Brudnicki - Członek
6.    Zdzisław Stefaniak - Członek
7.    Agata Lubowicka - Członek
10.
Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 78
Czapury
tel. (061) 8939-567
1.    Cezary Prentki - Przewodniczący
2.    Bożena Szcześniak - Z-ca Przewodniczącego
3.    Monika Roszak - Członek
4.    Bronisław Nowak - Członek
5.    Rafał Raźny - Członek
6.    Sławomir Niewitecki - Członek
7.    Magdalena Stefańska - Członek
11.
Świetlica Wiejska
ul. Kościelna 3
Rogalinek
tel. 501-465-958
1.    Dorota Domagała - Przewodniczący
2.    Barbara Koralewska - Z-ca Przewodniczącego
3.    Piotr Teodorczyk - Członek
4.    Halina Strzelczyk - Członek
5.    Łukasz Starzyński - Członek
6.    Ewa Urbaniak - Członek
7.    Zuzanna Szatkowska - Członek
8.    Danuta Wojciechowska - Członek
12.
Gimnazjum
ul. Poznańska 2
Rogalin
tel. (061) 8930-804
1.    Danuta Kustosz - Przewodniczący
2.    Justyna Strzelczyk - Z-ca Przewodniczącego
3.    Elżbieta Koralewska - Członek
4.    Lucyna Smok - Członek
5.    Szymon Kazimierski - Członek
6.    Katarzyna Konieczna - Członek
7.    Irena Sianos - Członek
8.    Emilia Stanny - Członek
13.
Klub Rolnika
ul. Kórnicka 8A
Świątniki
tel. (061) 8138-063
1.    Hanna Starzyńska - Przewodniczący
2.    Beata Tomczak - Z-ca Przewodniczącego
3.    Kamil Budziński - Członek
4.    Roman Organiściak - Członek
5.    Andrzej Dymel - Członek
6.    Barbara Pieczyńska - Członek
7.    Witold Szcześniak - Członek
8.    Piotr Kustosz - Członek
9.    Magdalena Bączyk - Członek
14.
Szkoła Podstawowa
ul. Wiejska 43
Krosinko
tel. (061) 8132-657
1.    Iwona Piotrowska - Przewodniczący
2.    Piotr Grabarkiewicz - Z-ca Przewodniczącego
3.    Monika Klatkiewicz - Członek
4.    Jarosław Kujawa - Członek
5.    Grażyna Wajnert - Członek
6.    Mariola Krawczyk - Członek
7.    Iwona Ewa Szurkowska-Bara - Członek
8.    Marzena Glinkowska - Członek
15.
Klub Rolnika
Sowinki
tel. (061) 8132-301
1.    Jacek Dominiak - Przewodniczący
2.    Piotr Piasecki - Z-ca Przewodniczącego
3.    Zofia Kaczmarek - Członek
4.    Paweł Szczepaniak - Członek
5.    Henryk Budziński - Członek
6.    Leszek Plenzler - Członek
7.    Agnieszka Prałat - Członek
8.    Klara Kurowska - Członek
9.    Maciej Gucia - Członek
10.    Hanna Barcz - Żabińska - Członek
16.
Centrum Kształcenia ul. Powstańców Wlkp. 3
Nowinki
tel. 500-259-953
1.    Sebastian Zeidler - Przewodniczący
2.    Jadwiga Szeląg - Z-ca Przewodniczącego
3.    Kazimiera Czamańska - Członek
4.    Monika Błażejczak - Członek
5.    Aneta Śliwińska - Członek
6.    Jarosław Szynklewski - Członek
7.    Elżbieta Jeżewicz - Członek
8.    Krzysztof Lubowicki - Członek
17.
Budynek szkolny
ul. Szkolna 4
Dymaczewo
Stare
tel. (061) 8132-117
1.    Sylwia Zeidler - Przewodniczący
2.    Iwona Piwosz - Z-ca Przewodniczącego
3.    Małgorzata Biegańska - Członek
4.    Katarzyna Klatkiewicz - Członek
5.    Emil Kasprzyk - Członek
6.    Joanna Bandurowicz - Członek
7.    Joanna Kopeć - Członek
8.    Hanna Kowalska - Członek
18.
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 19
Pecna
tel. (061) 8192-983
1.    Robert Dymarski - Przewodniczący
2.    Katarzyna Sobolewska - Z-ca Przewodniczącego
3.    Karol Kaczmarek - Członek
4.    Maciej Kozak - Członek
5.    Barbara Bresińska - Członek
6.    Ryszard Kotara - Członek
7.    Karol Ciężki - Członek
8.    Magdalena Gucia - Członek
9.    Zdzisława Kurek - Członek
19.
Szkoła Podstawowa
ul. Główna 43
Krosno
tel. (061) 8136-585
1.    Ilona Skrzypczak - Przewodniczący
2.    Estera Wekwert - Z-ca Przewodniczącego
3.    Jolanta Adamska - Członek
4.    Andrzej Raźny - Członek
5.    Dorota Gąsior - Członek
6.    Henryk Wiązek - Członek
7.    Justyna Kopeć - Członek
8.    Maria Gucia - Członek
9.    Magdalena Rychel - Członek
20.
Szpital
ul. Leśna 6
Ludwikowo
tel. (061) 8132-831
1.    Aleksandra Słoma - Przewodniczący
2.    Marzena Sianos - Z-ca Przewodniczącego
3.    Violeta Zawadzka - Członek
4.    Wanda Skrzypczak - Członek
5.    Irena Rybarczyk - Członek
6.    Tomasz Wiśniewski - Członek
7.    Marek Jarmuszczak - Członek
8.    Lech Tuliszka - Członek
9.    Jarosław Fijałkowski - Członek
 
Godziny rozpoczęcia prac OKW:
Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze, w dniu wyborów, rozpoczynają pracę o godz. 07:00
 
 
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ mgr Zofia Springer

Obwieszczenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpisanych na dzień 21 października 2007 r.
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2007 Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)
 
p o w o ł u j ę
 
Obwodowe Komisje Wyborcze w następującym składzie:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Skład Komisji:       Nazwisko i Imię - partia
1.
Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul
. Szkolna 1
Mosina
tel. (061) 8132-239
1.    Maria Talarczyk - KW Samoobrona RP
2.    Jolanta Szymczak - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Wanda Gąsiorowska - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Katarzyna Kaszuba - KW Libertas
5.    Maria Kurzawa - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Żaneta Janicka - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Paulina Kopydłowska - os. wskazana przez Burmistrza
2.
Przedszkole Nr 4
ul. Kasprowicza 28
Mosina
tel. (061) 8132-671
1.    Maria Beger - KW Polska Partia Pracy
2.    Małgorzata Tomczak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Anna Kaczmarek - KW Samoobrona RP
4.    Sandra Krawczyk - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Izabela Tomaszewska - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Renata Wajnert - KW Libertas
7.    Alicja Mikołajczak - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Dominika Głucha - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Marianna Janik - os. wskazana przez Burmistrza
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
Mosina
tel. (061) 8132-909
1.    Natalia Baraniak - KW Polska Partia Pracy
2.    Honorata Przybylska - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Karolina Władysiak - KW Samoobrona RP
4.    Sylwia Krawczyk - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Liliana Gintrowicz - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Marta Wajnert - KW Libertas
7.    Zdzisława Drozdowska - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Adam Janicki - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Marta Zwierzycka - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
10.   Andrzej Kasprzyk - os. wskazana przez Burmistrza
4.
Przedszkole Nr 2
ul. Powstańców Wlkp.1
Mosina
tel. (061) 8132-230
1.    Joanna Bresińska - KW Polska Partia Pracy
2.    Paulina Tomczak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Beata Kozak - KW Samoobrona RP
4.    Grażyna Palacz - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Jacek Pałka - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Sławomir Kaszuba - KW Libertas
7.    Iwona Kołda - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Danuta Gierczyk - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Halina Jurecka - os. wskazana przez Burmistrza
5.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
ul. Kościelna 2
Mosina tel. (061) 8132-469
1.    Łukasz Ignasiak - KW Polska Partia Pracy
2.    Stefan Antkowiak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Andrzej Ratajczak - KW Samoobrona RP
4.    Renata Rembalska - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Arleta Grzechowiak - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Bożena Dymarska - KW Libertas
7.    Teresa Kurzawa - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Małgorzata Kaźmierczak - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Elżbieta Jędrzejczak - os. wskazana przez Burmistrza
6.
Zespół Szkół im. A. Wodziczki
ul. Topolowa 2
Mosina
tel. (061) 8132-922
1.    Maria Tarocińska - KW Polska Partia Pracy
2.    Agnieszka Antkowiak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Janina Szymańska - KW Samoobrona RP
4.    Wanda Sikorska - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Grażyna Rogalka - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Renata Łagoda - KW Libertas
7.    Urszula Marciniak - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Małgorzata Olejniczak - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Bożena Grabianowska - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
10.   Małgorzata Kasprzyk - os. wskazana przez Burmistrza
7.
Zespół Szkół w Mosinie
ul. Sowiniecka 75
Mosina tel. (061) 8136-717
1.    Jolanta Wiśniewska - KW Polska Partia Pracy
2.    Daniel Szczepaniak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Grażyna Kabacińska - KW Samoobrona RP
4.    Agnieszka Jabłońska - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Maria Cyfert - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Katarzyna Lossy - KW Libertas
7.    Maria Prałat - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Anna Hetman - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Krystyna Zwierzycka - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
10.  Mirosława Filipiak- os. wskazana przez Burmistrza
8.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
ul. Śremska 75a
Mosina
tel. (061) 8132-901
1.    Natalia Bresińska - KW Polska Partia Pracy
2.    Maria Neumann - KW Samoobrona RP
3.    Mateusz Kujawa - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
4.    Iwona Tomaszewska - KW Platforma Obywatelska RP
5.    Anita Wajnert - KW Libertas
6.    Dorota Karasińska - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.    Janina Skiba - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.    Halina Kałmucka - os. wskazana przez Burmistrza
9.
Świetlica Wiejska
ul. Piotrowska 3
Daszewice
tel. (061) 8939-917
1.    Maciej Dziasek - KW Samoobrona RP
2.    Krystyna Szczygieł-Nowak - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Jerzy Kasprzyk - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Robert Brudnicki - KW Libertas
5.    Zdzisław Stefaniak - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Anna Szcześniak - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Agata Lubowicka - os. wskazana przez Burmistrza
10.
Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 78
Czapury
tel. (061) 8939-567
1.    Monika Roszak - KW Samoobrona RP
2.    Bronisław Nowak - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Rafał Raźny - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Sławomir Niewitecki - KW Libertas
5.    Cezary Prentki - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Bożena Szcześniak - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Magdalena Stefańska - os. wskazana przez Burmistrza
11.
Świetlica Wiejska
ul. Kościelna 3
Rogalinek
tel. 501-465-958
1.    Piotr Teodorczyk - KW Polska Partia Pracy
2.    Barbara Koralewska - KW Samoobrona RP
3.    Dorota Domagała - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
4.    Halina Strzelczyk - KW Platforma Obywatelska RP
5.    Łukasz Starzyński - KW Libertas
6.    Ewa Urbaniak - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.    Zuzanna Szatkowska - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.    Danuta Wojciechowska - os. wskazana przez Burmistrza
12.
Gimnazjum
ul. Poznańska 2
Rogalin
tel. (061) 8930-804
1.    Elżbieta Koralewska - KW Samoobrona RP
2.    Lucyna Smok - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Justyna Strzelczyk - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Szymon Kazimierski - KW Libertas
5.    Katarzyna Konieczna - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Irena Sianos - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Danuta Kustosz - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
8.    Emilia Stanny - os. wskazana przez Burmistrza
13.
Klub Rolnika
ul. Kórnicka 8A
Świątniki
tel. (061) 8138-063
1.    Kamil Budziński - KW Samoobrona RP
2.    Roman Organiściak - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Andrzej Dymel - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Hanna Starzyńska - KW Libertas
5.    Barbara Pieczyńska - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Witold Szcześniak - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Piotr Kustosz - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
8.    Beata Tomczak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
9.    Magdalena Bączyk - os. wskazana przez Burmistrza
14.
Szkoła Podstawowa
ul. Wiejska 43
Krosinko
tel. (061) 8132-657
1.    Iwona Piotrowska - KW Samoobrona RP
2.    Monika Klatkiewicz - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Jarosław Kujawa - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Grażyna Wajnert - KW Libertas
5.    Mariola Krawczyk - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Piotr Grabarkiewicz - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Iwona Ewa Szurkowska-Bara - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
8.    Marzena Glinkowska - os. wskazana przez Burmistrza
15.
Klub Rolnika
Sowinki
tel. (061) 8132-301
1.    Zofia Kaczmarek - KW Polska Partia Pracy
2.    Paweł Szczepaniak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Henryk Budziński - KW Samoobrona RP
4.    Leszek Plenzler - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Jacek Dominiak - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Piotr Piasecki - KW Libertas
7.    Agnieszka Prałat - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Klara Kurowska - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Maciej Gucia - KKW PdP - Centrolewica (PD+SDPL+Zieloni)
10.   Hanna Barcz - Żabińska - os. wskazana przez Burmistrza
16.
Centrum Kształcenia
ul. Powstańców Wlkp. 3
Nowinki
tel. 500-259-953
1.    Kazimiera Czamańska - KW Polska Partia Pracy
2.    Monika Błażejczak - KW Samoobrona RP
3.    Jadwiga Szeląg - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
4.    Aneta Śliwińska - KW Platforma Obywatelska RP
5.    Sebastian Zeidler - KW Libertas
6.    Jarosław Szynklewski - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.    Elżbieta Jeżewicz - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.    Krzysztof Lubowicki - os. wskazana przez Burmistrza
17.
Budynek szkolny
ul. Szkolna 4
Dymaczewo
Stare
tel. (061) 8132-117
1.    Małgorzata Biegańska - KW Polska Partia Pracy
2.    Iwona Piwosz - KW Samoobrona RP
3.    Katarzyna Klatkiewicz - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
4.    Emil Kasprzyk - KW Platforma Obywatelska RP
5.    Sylwia Zeidler - KW Libertas
6.    Joanna Bandurowicz - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.    Joanna Kopeć - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.    Hanna Kowalska - os. wskazana przez Burmistrza
18.
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 19
Pecna
tel. (061) 8192-983
1.    Karol Kaczmarek - KW Polska Partia Pracy
2.    Maciej Kozak - KW Samoobrona RP
3.    Barbara Bresińska - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
4.    Ryszard Kotara - KW Platforma Obywatelska RP
5.    Robert Dymarski - KW Libertas
6.    Katarzyna Sobolewska - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.    Karol Ciężki - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.    Magdalena Gucia - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
9.    Zdzisława Kurek - os. wskazana przez Burmistrza
19.
Szkoła Podstawowa
ul. Główna 43
Krosno
tel. (061) 8136-585
1.    Iwona Skrzypczak - KW Samoobrona RP
2.    Jolanta Adamska - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Andrzej Raźny - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Dorota Gąsior - KW Libertas
5.    Henryk Wiązek - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Justyna Kopeć - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Estera Wekwert - KW Polska Partia Pracy
8.    Maria Gucia - KKW PdP - Centrolewica (PD+SDPL+Zieloni)
9.    Magdalena Rychel - os. wskazana przez Burmistrza
20.
Szpital
ul. Leśna 6
Ludwikowo

tel. (061) 8132-831
1.    Violeta Zawadzka - KW Polska Partia Pracy
2.    Wanda Skrzypczak - KW Samoobrona RP
3.    Irena Rybarczyk - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
4.    Tomasz Wiśniewski - KW Platforma Obywatelska RP
5.    Marek Jarmuszczak - KW Libertas
6.    Aleksandra Słoma - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.    Marzena Sianos - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.    Lech Tuliszka - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
9.    Jarosław Fijałkowski - os. wskazana przez Dyrektora Szpitala
 
 
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ mgr Zofia Springer

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o podaniu do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 7 maja 2009 roku
 
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 219 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych:
 
Nr obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
MIASTO MOSINA:
1.
Mosina, ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Mariana Obsta, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Osiedlowa, Paderewskiego, Piotra Mocka, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska (od Poniatowskiego do granic miasta), Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec oraz osada Jeziory.
Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szkolna 1, Mosina
tel. (061) 8132-239
2.
Mosina, ulice: Akacjowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od Śremskiej do Leszczyńskiej), Leszczyńska, Ogrodowa, Torowa.
Przedszkole Nr 4,
ul. Kasprowicza 28, Mosina
tel. (061) 8132-671
3.
Mosina, ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bukowa, Jarzynowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Katarzyny Kobro, Krasickiego, Łazienna, Mieszka I, Olchowa, Skryta, Strzałowa, Strzelecka, Wierzbowa.
Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina
tel. (061) 8132-909
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
4.
Mosina, ulice: 25 Stycznia, Bronisława Malinowskiego, Budzyńska, Feliksa Stamma, Fiedlera, Henryka Łasaka, Huberta Wagnera, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimierza Górskiego, Kilińskiego (od Mickiewicza do Szosy Poznańskiej), Kołłątaja, Konopnickiej, Krańcowa, Krotowskiego (od Mostowej do Budzyńskiej), Krótka, Mickiewicza, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Stanisława Marusarza, Szosa Poznańska (od Poniatowskiego do Ronda Budzyń), Tadeusza Ślusarskiego, Wiejska, Władysława Komara.
Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wlkp.1, Mosina
tel. (061) 8132-230
5.
Mosina, ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego (od Słowackiego do Szosy Poznańskiej), Kolejowa (od Sowinieckiej do Śremskiej), Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego (od Mostowej do Placu 20 Października), Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka (od Farbiarskiej do torów kolejowych), Spokojna, Szkolna, Śremska (od Wawrzyniaka do torów kolejowych), Tylna, Wawrzyniaka, Wąska.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina
tel. (061) 8132-469
6.
Mosina, ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarnieckiego, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Morelowa, Obrzańska, Piaskowa,  Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego, Śliwkowa, Targowa, Topolowa, Wiatrowa, Wiśniowa.
Zespół Szkół im. A. Wodziczki, ul. Topolowa 2, Mosina
tel. (061) 8132-922
7.
Mosina, ulice: Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka (od torów kolejowych do granic miasta), Wiosny Ludów, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego.
Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina
tel. (061) 8136-717
(lokal
przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
8.
Mosina, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Śremska (od torów kolejowych do granic miasta), Wrzosowa, Wybickiego.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska,
ul. Śremska 75A, Mosina
tel. (061) 8132-901
WSIE:
9.
Daszewice
Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 3, Daszewice
tel. (061) 8939-917
10.
Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek
Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury
tel. (061) 8939-567
11.
Rogalinek, Sasinowo
Świetlica Wiejska,
ul. Kościelna 3, Rogalinek
tel. 501-465-958
12.
Rogalin
Gimnazjum,
ul. Poznańska 2, Rogalin
tel. (061) 8930-804
13.
Mieczewo, Radzewice, Świątniki
Klub Rolnika,
ul. Kórnicka 8A, Świątniki
tel. (061) 8138-063
14.
Krosinko, Ludwikowo
Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43, Krosinko
tel. (061) 8132-657
15.
Baranowo, Baranówko, Bogulin, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki, Żabinko
Klub Rolnika, Sowinki
tel. (061) 8132-301
16.
Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Nowinki
Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wlkp. 3, Nowinki
tel. 500-259-953
17.
Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare
Budynek szkolny,
ul. Szkolna 4, Dymaczewo Stare tel. (061) 8132-117
18.
Konstantynowo, Pecna
Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19, Pecna
tel. (061) 8192-983
19.
Krosno
Szkoła Podstawowa,
ul. Główna 43, Krosno
tel. (061) 8136-585
20.
Obwód zamknięty, dostępny tylko dla pacjentów szpitala
Szpital, ul. Leśna 6, Ludwikowo,
tel. (061) 8132-831
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 7 czerwca 2009 r. Głosowanie trwać będzie od godz. 8.00 - 22.00
 
BURMISTRZ GMINY
mgr Zofia Springer

Informacje ogólne

Informujemy, że wszelkie dodatkowe informacje nt. Wyborów do Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej