Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 29 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Mosina obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 2.05.2019 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 5,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr 3, w liczbie 3,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 8, w liczbie 2,
- Nr 9, w liczbie 2,
- Nr 10, w liczbie 2,
- Nr 11, w liczbie 3,
- Nr 12, w liczbie 2,
- Nr 13, w liczbie 2,
- Nr 14, w liczbie 3,
- Nr 15, w liczbie 5,
- Nr 16, w liczbie 3,
- Nr 17, w liczbie 3,
- Nr 18, w liczbie 2,
- Nr 19, w liczbie 3,
- Nr 20, w liczbie 2,
- Nr 21, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 6.05.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3

W dniu 6.05.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 22

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I: Krzysztof Józefowicz