Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 220/2019
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:
 
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu poznańskiego, w mieście na prawach powiatu Poznaniu, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 462 do postanowienia.
 
§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I: Krzysztof Józefowicz
 

Załączniki do postanowienia nr 220/2019
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 6 maja 2019 r.
 
Załącznik nr 90
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Świetlica Wiejska, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury:
 
1.
Michał Maciej Jarzębowski, zgłoszony przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Krosno
2.
Michał Andrzej Klauziński, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Rogalin
3.
Grzegorz Jan Klimaszewski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Poznań
4.
Aneta Maria Krawczyk, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Krosno
5.
Tomasz Jan Mieloch, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Czapury
6.
Agnieszka Paczyńska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina
7.
Dorota Pazgrat, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Czapury
8.
Iwona Teresa Piotrowska, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Krosinko
9.
Jadwiga Wechta, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 91
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury:
 
1.
Szymon Ambroży, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Pecna
2.
Magdalena Burdajewicz, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
3.
Barbara Jurek, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Wiórek
4.
Agnieszka Mieloch, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Czapury
5.
Paulina Pawlicka, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Rogalin
6.
Maciej Tomczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Świątniki
7.
Marek Jan Woźniak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalin
 
 
Załącznik nr 92
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice:
 
1.
Tomasz Kaczmarek, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalin
2.
Dawid Leśniewicz, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
3.
Grzegorz Lewendoski, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mosina
4.
Agnieszka Natalia Nowakowska, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
5.
Roman Organiściak, zgłoszony przez KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS, zam. Rogalinek
6.
Irena Rybarczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mosina
7.
Małgorzata Kinga Stańczak, zgłoszona przez KW NK, zam. Baranowo
 
 
Załącznik nr 93
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 3, 62-022 Rogalinek:
 
1.
Dorota Ewa Domagała, zgłoszona przez KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek
2.
Anita Glinkowska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Krosinko
3.
Ewa Wiktoria Kapczyńska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
4.
Justyna Katarzyna Piosik-Zawiślak, zgłoszona przez KW NK, zam. Poznań
5.
Krzysztof Sobański, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Rogalinek
6.
Natalia Stawna, zgłoszona przez KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS, zam. Rogalinek
7.
Edyta Anna Śpiączka, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
8.
Bogumiła Maria Walczak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Świątniki
9.
Dominik Walczak, zgłoszony przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 94
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin:
 
1.
Anna Bąk, zgłoszona przez KW NK, zam. Rogalinek
2.
Agnieszka Helak-Haremza, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
3.
Paweł Jabłecki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalin
4.
Ewelina Maria Jasińska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Krosno
5.
Patrycja Kamińska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Rogalin
6.
Małgorzata Mieloch, zgłoszona przez KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS, zam. Rogalinek
7.
Nicola Anna Piotrowska, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Krosinko
 
 
Załącznik nr 95
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska, ul. Kórnicka 8A, 62-022 Świątniki:
 
1.
Marta Maria Binkowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mosina
2.
Zofia Ignaszewska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Świątniki
3.
Renata Barbara Leśniczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świątniki
4.
Maciej Jakub Prentki, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Mosina
5.
Artur Krzysztof Skoroda, zgłoszony przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Świątniki
6.
Czesław Szłapka, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świątniki
7.
Beata Tomczak, zgłoszona przez KW NK, zam. Świątniki
8.
Genowefa Maria Zielińska, zgłoszona przez KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS, zam. Rogalinek
 
 
Załącznik nr 96
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki:
 
1.
Wiktoria Grabarkiewicz, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Drużyna
2.
Monika Katarzyna Jen, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Ostrów Wielkopolski
3.
Ewa Kowalewska, zgłoszona przez KW NK, zam. Mosina
4.
Danuta Marta Marcinkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
5.
Bronisław Rozmiarek, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
6.
Piotr Sternal, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Drużyna
7.
Natalia Szymandera, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Mosina
8.
Ireneusz Tomaszewski, zgłoszony przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 97
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna:
 
1.
Magdalena Ambroży, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Pecna
2.
Sandra Bocian, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Pecna
3.
Marta Budzińska, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Pecna
4.
Karol Ciężki, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Pecna
5.
Waldemar Szabo, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Sowinki
6.
Marek Zapart, zgłoszony przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Krosno
7.
Sylwia Elżbieta Zeidler, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krosno
 
 
Załącznik nr 98
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko:
 
1.
Dorota Adamska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Dymaczewo Stare
2.
Marzena Glinkowska, zgłoszona przez KW NK, zam. Krosinko
3.
Monika Agnieszka Janik, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
4.
Marzena Piotrowska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
5.
Przemysław Raźny, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mosina
6.
Katarzyna Rothe, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Mosina
7.
Mikołaj Wichłacz, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
8.
Krzysztof Stanisław Ziemski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 99
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Zespół Szkół, ul. Główna 43, 62-050 Krosno:
 
1.
Jerzy Sławomir Falbierski, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
2.
Paweł Grabarkiewicz, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Drużyna
3.
Krzysztof Janiak, zgłoszony przez KW NK, zam. Pecna
4.
Karolina Pinkowska, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Mosina
5.
Ewa Teresa Śliwińska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Mosina
6.
Magdalena Agata Wojciechowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
7.
Lucyna Zapart, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Krosno
 
 
Załącznik nr 100
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Świetlica Wiejska, ul. Piaskowa 6, 62-050 Krosno:
 
1.
Magdalena Ewa Batura, zgłoszona przez KW NK, zam. Mosina
2.
Paulina Haremza, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Krosno
3.
Lech Kołodziejczak, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mosina
4.
Michał Matuszczak, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Dymaczewo Stare
5.
Rafał Raźny, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Joanna Sobolewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krosno
7.
Klaudia Ewa Śliwińska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 101
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina:
 
1.
Hanna Krystyna Konieczna, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
2.
Adam Michał Kozak, zgłoszony przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
3.
Jolanta Maria Matuszczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
4.
Waldemar Stanisław Matuszczak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
5.
Iwona Przepiera, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Mosina
6.
Justyna Szwarc-Kudła, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mosina
7.
Zuzanna Tylska, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Puszczykowo
8.
Ewelina Waligórska, zgłoszona przez KW NK, zam. Krosno
9.
Iwona Żukowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 102
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina:
 
1.
Łukasz Bosiacki, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
2.
Magdalena Małgorzata Bukowska, zgłoszona przez KW NK, zam. Mosina
3.
Elena Maria Cieleńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Pecna
4.
Artur Matuszczak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
5.
Małgorzata Michalak, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Mosina
6.
Jarosław Wiktor Olejniczak, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Krosno
7.
Katarzyna Sobolewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krosno
 
 
Załącznik nr 103
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14, Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina:
 
1.
Elżbieta Bogucka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
2.
Anna Jasiak, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Krosno
3.
Aleksandra Kozak, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
4.
Stanisław Leśniewicz, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
5.
Janusz Naskręt, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Mosina
6.
Marzanna Teresa Szymańska, zgłoszona przez KW NK, zam. Mosina
7.
Joanna Maria Szymczak, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 104
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15, Przedszkole Nr 2, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 62-050 Mosina:
 
1.
Tomasz Bosiacki, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
2.
Katarzyna Żaneta Frydrychowicz, zgłoszona przez KW NK, zam. Mosina
3.
Joanna Jerzyńska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Poznań
4.
Ewa Katarzyna Kopaszewska, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
5.
Piotr Jakub Kuhnke, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
6.
Iwona Linke, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mosina
7.
Karolina Skirzewska, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Krosinko
8.
Izabela Stefaniak, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
9.
Tomasz Stefaniak, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 105
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina:
 
1.
Hanna Maria Andersohn-Tubis, zgłoszona przez KW NK, zam. Mosina
2.
Romualda Buksalewicz, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
3.
Daria Maria Głuchowska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Mosina
4.
Arleta Kantorska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
5.
Anna Latecka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
6.
Anna Malak, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Krosno
7.
Ada Matuszak, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 106
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina:
 
1.
Grażyna Helena Dominiak, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mosina
2.
Halina Kuhnke, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3.
Maja Barbara Matusiak-Kapczyńska, zgłoszona przez KW NK, zam. Mosina
4.
Andrzej Edward Raźny, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Krosno
5.
Alicja Maria Repczyńska, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Mosina
6.
Daria Ewa Rozmiarek, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
7.
Damian Zieliński, zgłoszony przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 107
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina:
 
1.
Mirela Zofia Baranowska, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
2.
Joanna Leśniewicz, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
3.
Magdalena Przepiera, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
4.
Honorata Anna Przybylska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Krajkowo
5.
Wanda Sikorska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mosina
6.
Eleonora Barbara Wieczorek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
7.
Iwona Barbara Wieczorek, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Mosina
8.
Weronika Woźnikiewicz, zgłoszona przez KW NK, zam. Krosinko
 
 
Załącznik nr 108
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:
 
1.
Gizela Ewa Bąkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
2.
Wiesław Norbert Depowski, zgłoszony przez KW NK, zam. Mosina
3.
Jolanta Kowalewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mosina
4.
Adam Leśniewicz, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
5.
Elżbieta Soroczyńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Bożena Maria Wasielewska, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
7.
Michał Wilczak, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 109
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:
 
1.
Sylwia Bartnikowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
2.
Julia Weronika Hetman, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Rogalinek
3.
Rafał Marcin Jakubowski, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
4.
Małgorzata Kaźmierczak, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mosina
5.
Dariusz Madej, zgłoszony przez KW NK, zam. Mosina
6.
Julia Stefaniak, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
7.
Agnieszka Tomaszewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Orkowo
8.
Adrianna Wasielewska, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
9.
Joanna Wilczak, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 110
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21, Klub Rolnika, Sowinki 1C, 62-050 Sowinki:
 
1.
Maria Borkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
2.
Marta Grzelak, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Krosno
3.
Dorota Kaczmarek, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Sowinki
4.
Monika Teresa Smelkowska-Kaczmarek, zgłoszona przez KW NK, zam. Psarskie
5.
Małgorzata Tomczak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
 
 
Załącznik nr 111
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22, Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo Leśna 1, 62-050 Mosina:
 
1.
Iwona Teresa Gwiazda, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
2.
Jan Hauke, zgłoszony przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Mosina
3.
Elżbieta Kostusiak, zgłoszona przez KW NK, zam. Krosinko
4.
Anna Magdalena Kreczmer, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
5.
Robert Jarosław Ryszewski, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Mosina