Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie utworzenia obwodu odrębnego

POSTANOWIENIE NR 445/2019
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mosina w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.