Wyniki głosowania na terenie Gminy Mosina

Wyniki głosowania na terenie Gminy MosinaOficjalne wyniki głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., z podziałem na poszczególne obwody oraz kandydatów, dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: