Informacje ogólne

Informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje nt. Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 można znaleźć na dedykowanej stronie internetowych Państwowej Komisji Wyborczej
 
 Logo wyborów Parlamentarnych 2023
 
Dodatkowe informacje publikowane są również
na stronie Delegatury KBW w Poznaniu