Komunikat ws szkolenia członków ObKW

KOMUNIKAT
URZĘDNIKA WYBORCZEGO w MOSINIE


Szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych, odbędą się wg następującego harmonogramu:

  • Dla członków ObKW od nr 1 do 14 - 5 października 2023 r. (czwartek) w Sali reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury  (ul. Dworcowa 4) o godz. 15.30;
  • Dla członków ObKW od nr 15-28 - 5 października 2023 r. (czwartek) Sali reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury  (ul. Dworcowa 4) o godz. 18.15. Po zakończeniu spotkania odbędzie się jeszcze dodatkowe szkolenie w zakresie specyfiki głosowania w obwodzie odrębnym, dla członków ObKW nr 28.

Dodatkowo w trakcie spotkania odbędzie się I posiedzenie komisji, podczas którego musi nastąpi jej ukonstytuowanie, tj. wybór przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego oraz zostanie ustalony harmonogram pracy komisji.

UWAGA!!! - Obecność obowiązkowa!

 

Urzędnik Wyborczy w Mosinie: Bartosz Dmochowski