Wyniki głosowania na terenie Gminy Mosina

Wyniki głosowania do Sejmu

Frekwencja: 82,11%


Wyniki głosowania do Senatu

Frekwencja: 82,04%


Frekwencja w referendum: 34,89%


 
Oficjalne wyniki głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z podziałem na poszczególne obwody oraz kandydatów, dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: