Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie utworzenia obwodu odrębnego

POSTANOWIENIE NR 37/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mosina w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.