Uchwała PKW z dnia 10 maja 2020 r.

Uchwała PKW w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej