Informacja dot. dopisania do spisu wyborców

INFORMACJA

DOT. DOPISANIA DO SPISU WYBORCÓW


Urząd Miejski w Mosinie informuje, że wyborcy, którzy składali wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. tj. przed dniem 10 maja 2020 r., jeżeli chcą być dopisani do spisu wyborców podczas wyborów w dniu 28 czerwca br. muszą złożyć ten wniosek ponownie - oznacza to, że te wcześniej złożone wnioski nie obowiązują podczas obecnych wyborów!!!

Równocześnie informujemy, że  wniosek o dopisanie do spisu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. należy złożyć najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. (wtorek).