Komunikat dla członków OKW

KOMUNIKAT
DLA CZŁONKÓW OKW

Przypominam, że osoby, które zostały powołane w skład Obwodowych Komisji Wyborczych, w celu uzyskania diety, zobowiązane są do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w terminie do 28 czerwca 2020 r., oświadczenia o numerze konta, wg załączonego wzoru:

 

 

  Pełnomocnik Burmistrza Gminy Mosina ds. wyborów: Bartosz Dmochowski