Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie utworzenia obwodu odrębnego

POSTANOWIENIE NR 101/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mosina w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.