Informacja z I posiedzenia MKW w Mosinie

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z 10 września 2018 r.
 
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza gminy.
 
Na podstawie art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie,
 
 
1.    Przewodniczący: Stanisław Chrust, zam. Mosina
2.    Zastępca Przewodniczącego: Anna Rożek, zam. Puszczykowo
 
Członkowie:
3.    Michał Tomczak, zam. Krajkowo
4.    Jan Jurgiewicz, zam. Mosina
5.    Janusz Antoni Cichy, zam. Mosina
6.    Bartosz Kozak, zam. Mosina
7.    Roma Barbara Jakóbczyk, zam. Krosno
8.    Danuta Maria Białas, zam. Mosina
9.    Bartosz Król, zam. Mosina
 
 
Siedziba komisji:
URZĄD MIEJSKI W MOSINIE
pl. 20 PAŹDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
pok. nr 20
Tel. 618-109-543
 
 
Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Mosina oraz rejestracją kandydatów na burmistrza Gminy Mosina będą prowadzone w następujących terminach:
 1. 12.IX.2018 w godz. 10.00 - 11.00
 2. 13.IX.2018 w godz. 16.00 - 17.00
 3. 14.IX.2018 w godz. 16.00 - 17.00
 4. 15.IX.2018 w godz. 13.00 - 16.00
 5. 17.IX.2018 w godz. 16.00 - 24.00
 6. 18.IX.2018 w godz. 10.00 - 11.00
 7. 19.IX.2018 w godz. 16.00 - 17.00
 8. 20.IX.2018 w godz. 16.00 - 17.00
 9. 21.IX.2018 w godz. 16.00 - 17.00
 10. 24.IX.2018 w godz. 12.00 - 13.00
 11. 25.IX.2018 w godz. 16.00 - 17.00
 12. 26.IX.2018 w godz. 17.00 - 24.00
 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie: Stanisałw Chrust