Informacje o składach i godzinach rozpoczęcia pracy przez OKW - II tura

INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1
w Czapurach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Czapurach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78.
Przewodniczący - Zofia Michalak zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Stanisław Leśniewicz zam. Krajkowo
Członek - Ewelina  Kroschel zam. Wiórek
Członek - Andrzej Michalak zam. Mosina
Członek - Krystyna  Szczygieł-Nowak zam. Czapury
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Czapurach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 1 w Czapurach
/-/ Zofia Michalak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1
w Czapurach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Czapurach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78.
Przewodniczący - Zuzanna  Grendel zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Paweł  Mielewczyk zam. Czapury
Członek - Jacek  Kucharczak zam. Czapury
Członek - Agnieszka  Organiściak zam. Rogalinek
Członek - Artur  Połuboczko zam. Czapury
Członek - Ewa Teresa Śliwińska zam. Mosina
Członek - Klaudia  Śliwińska zam. Mosina
Członek - Barbara Maria Tomiak zam. Czapury
Członek - Mariusz  Zawartowski zam. Drużyna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Czapurach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 1 w Czapurach
/-/ Zuzanna  Grendel


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2
w Czapurach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Czapurach, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78.
Przewodniczący - Paulina  Pawlicka zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Karolina  Kraska zam. Mosina
Członek - Sara  Gronek zam. Czapury
Członek - Katarzyna  Kantorska zam. Czapury
Członek - Zofia  Simon zam. Czapury
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Czapurach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 2 w Czapurach
/-/ Paulina  Pawlicka


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2
w Czapurach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Czapurach, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78.
Przewodniczący - Jolanta  Piechaczyk zam. Czapury
Zastępca Przewodniczącego - Martyna  Mielewczyk zam. Czapury
Członek - Barbara Jana Buksalewicz zam. Mosina
Członek - Aleksy  Forszpaniak zam. Mosina
Członek - Sandra Anna Jarmuszkiewicz zam. Wiórek
Członek - Paulina  Ludwiczak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Czapurach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 2 w Czapurach
/-/ Jolanta  Piechaczyk


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3
w Daszewicach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Daszewicach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3.
Przewodniczący - Małgorzata Kinga Stańczak zam. Baranowo
Zastępca Przewodniczącego - Renata Barbara Piórkowska zam. Daszewice
Członek - Krystyna  Gers zam. Puszczykowo
Członek - Marcin  Jaśkowiak zam. Czapury
Członek - Dawid  Leśniewicz zam. Krajkowo
Członek - Anna  Malak zam. Krosno
Członek - Roman  Organiściak zam. Rogalinek
Członek - Olga Kamila Strojna zam. Daszewice
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Daszewicach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 3 w Daszewicach
/-/ Małgorzata Kinga Stańczak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3
w Daszewicach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Daszewicach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3.
Przewodniczący - Małgorzata  Daniłowicz zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Paulina Magdalena Panowicz zam. Mosina
Członek - Michał Andrzej Klauziński zam. Rogalin
Członek - Magdalena Maria Kunze zam. Mosina
Członek - Dorota Elżbieta Strojna zam. Daszewice
Członek - Barbara  Zoran zam. Daszewice
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Daszewicach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 3 w Daszewicach
/-/ Małgorzata  Daniłowicz


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4
w Rogalinku
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 w Rogalinku, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3.
Przewodniczący - Jacek  Wierzbicki zam. Rogalinek
Zastępca Przewodniczącego - Anna Maria Koralewska-Gołembiewska zam. Mosina
Członek - Małgorzata  Mieloch zam. Rogalinek
Członek - Włodzimierz Jerzy Nowak zam. Sasinowo
Członek - Justyna Katarzyna Piosik-Zawiślak zam. Poznań
Członek - Alicja Magdalena Wendzonka zam. Świątniki
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 w Rogalinku przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 05:30.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 4 w Rogalinku
/-/ Jacek  Wierzbicki


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4
w Rogalinku
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Rogalinku, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3.
Przewodniczący - Adrianna  Piątkowska zam. Rogalinek
Zastępca Przewodniczącego - Joanna Barbara Szymańska zam. Mosina
Członek - Weronika  Jędrzejczak zam. Rogalinek
Członek - Tomasz  Kaczmarek zam. Rogalin
Członek - Roksana  Organiściak zam. Rogalinek
Członek - Maria  Szmania zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Rogalinku przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 4 w Rogalinku
/-/ Adrianna  Piątkowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 5
w Rogalinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 5 w Rogalinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8.
Przewodniczący - Anna  Bąk zam. Rogalinek
Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna Maria Kondziela zam. Rogalin
Członek - Wanda  Gąsiorowska zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Klatkiewicz zam. Rogalinek
Członek - Krzysztof Maciej Klauziński zam. Rogalin
Członek - Tobiasz Gabriel Paciorek zam. Rogalin
Członek - Marta  Stawik zam. Świątniki
Członek - Agnieszka  Werfel zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 5 w Rogalinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 5 w Rogalinie
/-/ Anna  Bąk


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 5
w Rogalinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 5 w Rogalinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8.
Przewodniczący - Katarzyna Ewa Bartosiak zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Marek  Krawiec zam. Krosno
Członek - Małgorzata  Kaźmierczak zam. Mosina
Członek - Wiesława Maria Kędziora zam. Świątniki
Członek - Czesław  Szłapka zam. Świątniki
Członek - Elżbieta  Świątek zam. Rogalin
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 5 w Rogalinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 5 w Rogalinie
/-/ Katarzyna Ewa Bartosiak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 6
w Świątnikach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 6 w Świątnikach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A.
Przewodniczący - Jolanta Maria Osuch zam. Wiórek
Zastępca Przewodniczącego - Jan  Hauke zam. Mosina
Członek - Zofia  Ignaszewska zam. Świątniki
Członek - Małgorzata  Szambelan-Prokop zam. Wiórek
Członek - Agnieszka  Tomaszewska zam. Orkowo
Członek - Beata  Tomczak zam. Świątniki
Członek - Mikołaj  Wichłacz zam. Mosina
Członek - Renata Maria Wulbach zam. Mieczewo
Członek - Genowefa  Zielińska zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 6 w Świątnikach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 6 w Świątnikach
/-/ Jolanta Maria Osuch


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 6
w Świątnikach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 6 w Świątnikach, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A.
Przewodniczący - Anna Maria Wawrzyniak zam. Radzewice
Zastępca Przewodniczącego - Aleksandra  Kołutkiewicz zam. Radzewice
Członek - Jarosław  Białożyt zam. Mosina
Członek - Maria  Jasiczak zam. Krosno
Członek - Karolina Maria Organiściak zam. Rogalinek
Członek - Bogumiła Maria Walczak zam. Świątniki
Członek - Marek Jan Woźniak zam. Rogalin
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 6 w Świątnikach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 6 w Świątnikach
/-/ Anna Maria Wawrzyniak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 7
w Nowinkach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 7 w Nowinkach, adres siedziby:
Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3.
Przewodniczący - Ilona  Skrzypczak zam. Borkowice
Zastępca Przewodniczącego - Żaneta Anna Janicka zam. Nowinki
Członek - Marta  Grzelak zam. Krosno
Członek - Ewa  Kowalewska zam. Mosina
Członek - Renata Teresa Ratajczak zam. Borkowice
Członek - Bronisław  Rozmiarek zam. Krajkowo
Członek - Piotr  Sternal zam. Drużyna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 7 w Nowinkach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 7 w Nowinkach
/-/ Ilona  Skrzypczak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 7
w Nowinkach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 7 w Nowinkach, adres siedziby:
Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3.
Przewodniczący - Małgorzata  Kreczmer zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Przemysław  Podemski zam. Drużyna
Członek - Renata  Kasprzyk zam. Drużyna
Członek - Weronika  Mazurkiewicz zam. Borkowice
Członek - Julia  Piotrowska zam. Dymaczewo Stare
Członek - Bożena Teresa Siekierska zam. Borkowice
Członek - Tomasz  Woźniak zam. Dymaczewo Nowe
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 7 w Nowinkach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 7 w Nowinkach
/-/ Małgorzata  Kreczmer


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 8
w Pecnej
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 8 w Pecnej, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19.
Przewodniczący - Katarzyna Eugenia Kryszak zam. Pecna
Zastępca Przewodniczącego - Waldemar  Szabo zam. Sowinki
Członek - Ewa Lidia Filipiak zam. Mosina
Członek - Jolanta  Kowalska zam. Mosina
Członek - Adam  Piwosz zam. Drużyna
Członek - Hubert Jacek Sroka zam. Mosina
Członek - Magdalena  Szłapka zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 8 w Pecnej przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 8 w Pecnej
/-/ Katarzyna Eugenia Kryszak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 8
w Pecnej
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 8 w Pecnej, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19.
Przewodniczący - Magdalena  Wojciechowska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Dominika  Smierzchała zam. Mosina
Członek - Karol  Ciężki zam. Pecna
Członek - Sylwia  Idziak zam. Jasień
Członek - Karol  Pietruszewski zam. Pecna
Członek - Renata  Stachowiak zam. Mosina
Członek - Mikołaj  Walkowiak zam. Pecna
Członek - Małgorzata Stanisława Wróbel zam. Pecna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 8 w Pecnej przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 8 w Pecnej
/-/ Magdalena  Wojciechowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 9
w Krosinku
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 9 w Krosinku, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43.
Przewodniczący - Iwona  Piotrowska zam. Krosinko
Zastępca Przewodniczącego - Adrianna Anna Wrzesińska zam. Dymaczewo Stare
Członek - Patrycja  Bartosik zam. Mosina
Członek - Marzena  Glinkowska zam. Krosinko
Członek - Rozanna  Kowalczyk-Gierczyk zam. Poznań
Członek - Wiesław  Kowalski zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Rothe zam. Mosina
Członek - Monika  Szeszuła zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 9 w Krosinku przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 9 w Krosinku
/-/ Iwona  Piotrowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 9
w Krosinku
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 9 w Krosinku, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43.
Przewodniczący - Magdalena  Kaliszewska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Marta  Mielczarek zam. Konstantynowo
Członek - Patryk  Barański zam. Mosina
Członek - Katarzyna Paulina Kosse zam. Krosinko
Członek - Anna Magdalena Kreczmer zam. Mosina
Członek - Angelika  Szaroleta-Lisak zam. Dymaczewo Stare
Członek - Adrianna  Wasielewska zam. Mosina
Członek - Irena  Witkowska zam. Krosinko
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 9 w Krosinku przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 9 w Krosinku
/-/ Magdalena  Kaliszewska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 10
w Krośnie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 10 w Krośnie, adres siedziby:
Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43.
Przewodniczący - Edyta Anna Śpiączka zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Krzysztof  Janiak zam. Pecna
Członek - Martyna Agnieszka Brembor zam. Mosina
Członek - Michał Maciej Jarzębowski zam. Krosno
Członek - Irena Maria Konieczna zam. Mosina
Członek - Grażyna  Kowalewska zam. Mosina
Członek - Anna Katarzyna Lewandowska zam. Mosina
Członek - Elżbieta  Soroczyńska zam. Mosina
Członek - Hanna  Walachowska zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 10 w Krośnie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 10 w Krośnie
/-/ Edyta Anna Śpiączka


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 10
w Krośnie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 10 w Krośnie, adres siedziby:
Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43.
Przewodniczący - Karolina Jolanta Czeszyńska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Adam  Szeszuła zam. Mosina
Członek - Beata Krystyna Kasperkowiak zam. Mosina
Członek - Ewa  Kowalska zam. Mosina
Członek - Elżbieta Maria Kunaj zam. Mosina
Członek - Paulina  Nowak zam. Mosina
Członek - Tomasz  Stefaniak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 10 w Krośnie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 10 w Krośnie
/-/ Karolina Jolanta Czeszyńska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 11
w Krośnie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 11 w Krośnie, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6.
Przewodniczący - Danuta Anna Kustosz zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Adrian Wiktor Słoma zam. Krosinko
Członek - Paulina  Haremza zam. Krosno
Członek - Arleta Katarzyna Kowalczyk zam. Mosina
Członek - Artur  Matuszak zam. Mosina
Członek - Maria Małgorzata Michalak zam. Mosina
Członek - Izabela  Stefaniak zam. Mosina
Członek - Milena  Szeląg zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 11 w Krośnie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 05:50.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 11 w Krośnie
/-/ Danuta Anna Kustosz


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 11
w Krośnie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 11 w Krośnie, adres siedziby:
Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6.
Przewodniczący - Maciej Piotr Kozak zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Dariusz  Haremza zam. Krosno
Członek - Monika  Bolewska zam. Krosno
Członek - Sandra  Bożek zam. Mosina
Członek - Szymon  Kędziora zam. Mosina
Członek - Anna Maria Lipa zam. Mosina
Członek - Sylwia Barbara Matuszewska zam. Mosina
Członek - Marta  Przybylska zam. Krosno
Członek - Karolina  Walkowiak zam. Konstantynowo
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 11 w Krośnie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 11 w Krośnie
/-/ Maciej Piotr Kozak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 12
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 12 w Mosinie, adres siedziby:
Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28.
Przewodniczący - Iwona  Adamczyk zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Justyna  Szwarc-Kudła zam. Mosina
Członek - Gerard  Filipiak zam. Mosina
Członek - Jolanta Maria Matuszczak zam. Mosina
Członek - Monika Zofia Stefańska zam. Żabinko
Członek - Krzysztof  Trzciński zam. Krosno
Członek - Zuzanna  Tylska zam. Puszczykowo
Członek - Jadwiga  Wechta zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 12 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 12 w Mosinie
/-/ Iwona  Adamczyk


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 12
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 12 w Mosinie, adres siedziby:
Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28.
Przewodniczący - Marianna  Janik zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Magdalena  Białożyt zam. Mosina
Członek - Elżbieta  Bogucka zam. Mosina
Członek - Sylwia Magdalena Dengusiak zam. Mosina
Członek - Emilia Maria Filipiak zam. Mosina
Członek - Adrian  Jankowiak zam. Mosina
Członek - Marian Józef Nowak zam. Mosina
Członek - Barbara  Szymanowska zam. Mosina
Członek - Joanna  Zalewska zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 12 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Przedszkole nr 4, Mosina ul. Kasprowicza 28. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 12 w Mosinie
/-/ Marianna  Janik


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 13
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 13 w Mosinie, adres siedziby:
Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16.
Przewodniczący - Agnieszka  Helak-Haremza zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Ewa Katarzyna Kopaszewska zam. Mosina
Członek - Karolina Maria Borowska zam. Mosina
Członek - Magdalena Małgorzata Bukowska zam. Mosina
Członek - Magdalena  Chrastek zam. Drużyna
Członek - Władysława  Czerwińska zam. Krosno
Członek - Agnieszka  Mieloch zam. Czapury
Członek - Katarzyna  Sobolewska zam. Krosno
Członek - Natalia  Wieczorek zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 13 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 13 w Mosinie
/-/ Agnieszka  Helak-Haremza


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 13
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 13 w Mosinie, adres siedziby:
Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16.
Przewodniczący - Mateusz  Giełda-Pinas zam. Konstantynowo
Zastępca Przewodniczącego - Anna  Kantorska zam. Mosina
Członek - Ewa Faustyna Chrust zam. Mosina
Członek - Wojciech Jan Cyż zam. Poznań
Członek - Robert  Dymarski zam. Mosina
Członek - Hubert Filip Filipiak zam. Mosina
Członek - Ewa  Jakubowska zam. Mosina
Członek - Iwona Irena Jeziorecka zam. Krosno
Członek - Monika  Ratajszczak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 13 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół, Mosina ul. Krasickiego 16. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 13 w Mosinie
/-/ Mateusz  Giełda-Pinas


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 14
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 14 w Mosinie, adres siedziby:
Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4.
Przewodniczący - Łukasz  Antkowiak zam. Drużyna
Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna  Leśniczak zam. Mosina
Członek - Iwona  Czamańska zam. Mosina
Członek - Agnieszka  Jasińska zam. Krosinko
Członek - Monika  Krupa zam. Mosina
Członek - Daria Ewa Rozmiarek zam. Krajkowo
Członek - Agnieszka  Serek zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 14 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 14 w Mosinie
/-/ Łukasz  Antkowiak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 14
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 14 w Mosinie, adres siedziby:
Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4.
Przewodniczący - Iwona  Przepiera zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Marzena Ewa Kaczmarek-Olejniczak zam. Mosina
Członek - Jędrzej Julian Bręczewski zam. Mosina
Członek - Teresa Maria Jakubowska zam. Mosina
Członek - Andrzej Konrad Jankowiak zam. Mosina
Członek - Mariusz  Jasiczak zam. Krosno
Członek - Marcin  Pawłowski zam. Rogalin
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 14 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 14 w Mosinie
/-/ Iwona Przepiera


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 15
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 15 w Mosinie, adres siedziby:
Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wielkopolskich 1.
Przewodniczący - Arleta  Kantorska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Dominik Marcin Wiktorowski zam. Mosina
Członek - Dorota Helena Borowska zam. Krosno
Członek - Izabela  Kowalska zam. Mosina
Członek - Krystyna  Pieczyńska zam. Mosina
Członek - Eleonora Barbara Wieczorek zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 15 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 15 w Mosinie
/-/ Arleta  Kantorska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 15
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 15 w Mosinie, adres siedziby:
Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wielkopolskich 1.
Przewodniczący - Katarzyna  Jankowiak zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Anna  Jandy zam. Mosina
Członek - Gabriela  Bełdycka zam. Krosno
Członek - Grażyna  Kołodziejczyk zam. Mosina
Członek - Jolanta Maria Kowalewska zam. Mosina
Członek - Iwona  Linke zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Pelińska zam. Mosina
Członek - Piotr Jakub Skutecki zam. Mosina
Członek - Arleta  Słoma zam. Krosinko
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 15 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 15 w Mosinie
/-/ Katarzyna  Jankowiak


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 16
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 16 w Mosinie, adres siedziby:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2.
Przewodniczący - Piotr Kustosz zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Danuta Tórz zam. Mosina
Członek - Eliza Anna Dolata zam. Mosina
Członek - Grażyna Ewa Palacz zam. Mosina
Członek - Beata  Ratajczak zam. Krosno
Członek - Małgorzata Ewa Szklarz zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 16 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 16 w Mosinie
/-/ Piotr Kustosz


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 16
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 16 w Mosinie, adres siedziby:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2.
Przewodniczący - Hanna Maria Andersohn-Tubis zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Grażyna Helena Dominiak zam. Mosina
Członek - Maria  Borkowska zam. Mosina
Członek - Magdalena  Dutkiewicz zam. Mosina
Członek - Piotr Jakub Kuhnke zam. Mosina
Członek - Joanna  Szymczak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 16 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 16 w Mosinie
/-/ Hanna Maria Andersohn-Tubis


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 17
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 17 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1.
Przewodniczący - Anna  Wojnowska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Małgorzata  Bartnik zam. Mosina
Członek - Monika Anna Gierszal-Kędzierska zam. Mosina
Członek - Halina  Kuhnke zam. Mosnia
Członek - Klaudia  Kwiatkowska zam. Mosina
Członek - Maja Barbara Matusiak-Kapczyńska zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Szczepaniak zam. Mosina
Członek - Damian  Zieliński zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 17 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 17 w Mosinie
/-/ Anna  Wojnowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 17
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 17 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1.
Przewodniczący - Małgorzata  Górecka zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Agnieszka  Paczyńska zam. Mosina
Członek - Agnieszka  Bąkowska zam. Mosina
Członek - Barbara Maria Bylińska zam. Mosina
Członek - Anna  Latecka zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Plenzler zam. Mosina
Członek - Marek Maciej Śmigielski zam. Pecna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 17 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 17 w Mosinie
/-/ Małgorzata  Górecka


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 18
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 18 w Mosinie, adres siedziby:
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2.
Przewodniczący - Marzena  Piotrowska zam. Krajkowo
Zastępca Przewodniczącego - Paulina  Rutkowska zam. Mosina
Członek - Dominika  Głucha zam. Drużyna
Członek - Lidia Maria Kapitan zam. Mosina
Członek - Krzysztof  Kuśnierek zam. Pecna
Członek - Wanda  Sikorska zam. Mosina
Członek - Katarzyna Izabela Szmyt zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 18 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 18 w Mosinie
/-/ Marzena  Piotrowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 18
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 18 w Mosinie, adres siedziby:
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2.
Przewodniczący - Alicja Agata Plenzler zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Natalia  Szymandera zam. Mosina
Członek - Maria  Częścik zam. Baranówko
Członek - Iwona Karolina Dygowska zam. Mosina
Członek - Izabela  Haremza zam. Krosno
Członek - Violeta Anna Krychowska zam. Mosina
Członek - Dorota Agnieszka Lisiak zam. Baranówko
Członek - Michalina  Łuczak zam. Mosina
Członek - Łukasz  Woyda zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 18 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 18 w Mosinie
/-/ Alicja Agata Plenzler


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 19
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 19 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75.
Przewodniczący - Magdalena Ewa Batura zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Monika  Skrzypek zam. Mosina
Członek - Gizela Ewa Bąkowska zam. Mosina
Członek - Michalina Stefania Dymalska zam. Mosina
Członek - Daria Maria Głuchowska zam. Mosina
Członek - Agnieszka  Grygier-Głębocka zam. Mosina
Członek - Elżbieta  Jurgiewicz zam. Mosina
Członek - Anna Maria Przewłocka zam. Krosno
Członek - Karolina  Staszak zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 19 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 19 w Mosinie
/-/ Magdalena Ewa Batura


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 19
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 19 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75.
Przewodniczący - Anna  Szulc zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Andrzej  Twardowski zam. Mosina
Członek - Mirela Zofia Baranowska zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Czeladzka zam. Mosina
Członek - Adrianna  Filipiak zam. Mosina
Członek - Jolanta  Kamińska zam. Mosina
Członek - Marta Joanna Skutecka zam. Mosina
Członek - Lucyna  Zapart zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 19 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 19 w Mosinie
/-/ Anna  Szulc


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 20
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 20 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75.
Przewodniczący - Aneta Maria Krawczyk zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Kazimierz Jerzy Stankowiak zam. Mosina
Członek - Sylwia  Majchrzak zam. Krosno
Członek - Marta Paulina Rozumek zam. Łódź
Członek - Kamila  Torzyńska zam. Poznań
Członek - Barbara Irena Waselczyk zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 20 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 20 w Mosinie
/-/ Aneta Maria Krawczyk


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 20
w Mosinie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 20 w Mosinie, adres siedziby:
Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75.
Przewodniczący - Anetta  Krychowska zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Tomasz  Resler zam. Mosina
Członek - Karolina Agnieszka Czerwińska zam. Sowiniec
Członek - Longina  Kubasik zam. Krosno
Członek - Waldemar Stanisław Matuszak zam. Mosina
Członek - Marek Jerzy Niedzielski zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 20 w Mosinie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 20 w Mosinie
/-/ Anetta  Krychowska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 21
w Sowinkach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 21 w Sowinkach, adres siedziby:
Klub Rolnika, Sowinki 1C.
Przewodniczący - Łukasz Piotr Śliwiński zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Ewa  Naskręt zam. Mosina
Członek - Katarzyna  Marcinkowska zam. Mosina
Członek - Monika Teresa Smelkowska-Kaczmarek zam. Psarskie
Członek - Dominik  Szer zam. Mosina
Członek - Małgorzata  Tomczak zam. Krajkowo
Członek - Weronika  Tomczak zam. Krajkowo
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 21 w Sowinkach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Klub Rolnika, Sowinki 1C. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 21 w Sowinkach
/-/ Łukasz Piotr Śliwiński


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 21
w Sowinkach
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 21 w Sowinkach, adres siedziby:
Klub Rolnika, Sowinki 1C.
Przewodniczący - Henryk  Rożek zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Grażyna Krystyna Wereszczyńska zam. Mosina
Członek - Klaudia  Drobińska zam. Sowiniec
Członek - Dorota  Kaczmarek zam. Sowinki
Członek - Jacek Włodzimierz Konieczny zam. Mosina
Członek - Klara  Kurowska zam. Sowinki
Członek - Przemysław  Kwiatkowski zam. Mosina
Członek - Paweł  Marcinkowski zam. Mosina
Członek - Mikołaj  Naskręt zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 21 w Sowinkach przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Klub Rolnika, Sowinki 1C. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 21 w Sowinkach
/-/ Henryk  Rożek


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 22
w Ludwikowie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 22 w Ludwikowie, adres siedziby:
Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1.
Przewodniczący - Joanna  Sobolewska zam. Krosno
Zastępca Przewodniczącego - Elżbieta  Kostusiak zam. Krosinko
Członek - Marta Maria Binkowska zam. Mosina
Członek - Jakub Ratajczak zam. Krosno
Członek - Robert Jarosław Ryszewski zam. Mosina
Członek - Jędrzej Piotr Sroka zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 22 w Ludwikowie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 06:00.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
nr 22 w Ludwikowie
/-/ Joanna  Sobolewska


 
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 22
w Ludwikowie
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 22 w Ludwikowie, adres siedziby:
Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1.
Przewodniczący - Hanna  Duda zam. Mosina
Zastępca Przewodniczącego - Irena  Rybarczyk zam. Mosina
Członek - Iwona Wanda Rzepczyńska zam. Drużyna
Członek - Monika Anna Kaczmarek zam. Mosina
Członek - Klaudia Anna Kwaśniewska zam. Mosina
Członek - Agnieszka Natalia Nowakowska zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 22 w Ludwikowie przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - głosowanie ponowne w dniu 4 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu: Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1. Równocześnie podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie pracę w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 20:45.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
nr 22 w Ludwikowie
/-/ Hanna  Duda