Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

Gmina Mosina
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa wielkopolskiego
 
[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1.   Wybierano łącznie 226 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 587 kandydatów zgłoszonych przez 429 komitetów wyborczych, w tym w 45 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.
2.   Uprawnionych do głosowania było 2706243 osób, w tym 109 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3.   Karty do głosowania wydano 1515488 osobom, w tym 76 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1513691 wyborców, to jest 55,93%  uprawnionych do głosowania.
5.   Głosów ważnych oddano 1496238, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych.
6.   Głosów nieważnych oddano 17453, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)   postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo postawienia znaku „X" jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 5232, to jest 29,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)   niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X" ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 12221, to jest 70,02%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)   postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2.
Wyniki wyborów
1.   Wybierano łącznie 226 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) 192 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców;
2) 34 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.
2.   Wybrano łącznie 184 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) 163 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;
2) 21 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.
3.   Nie wybrano 42 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów:
1)   w 42 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:
a) w 29 gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) w 13 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
4.   W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:
1) Miasto Czarnków - powiat czarnkowsko-trzcianecki;
2) Gmina Dolsk - powiat śremski;
3) Gmina Duszniki - powiat szamotulski;
4) Gmina Grodziec - powiat koniński;
5) Miasto Kalisz;
6) Gmina Kazimierz Biskupi - powiat koniński;
7) Gmina Kłodawa - powiat kolski;
8) Gmina Kołaczkowo - powiat wrzesiński;
9) Gmina Koło - powiat kolski;
10) Miasto Koło - powiat kolski;
11) Miasto Konin;
12) Gmina Miejska Kościan - powiat kościański;
13) Gmina Koźminek - powiat kaliski;
14) Miasto i Gmina Kórnik - powiat poznański;
15) Gmina Kramsk - powiat koniński;
16) Gmina Krzymów - powiat koniński;
17) Gmina Krzyż Wielkopolski - powiat czarnkowsko-trzcianecki;
18) Gmina Książ Wlkp. - powiat śremski;
19) Gmina Kuślin - powiat nowotomyski;
20) Gmina Malanów - powiat turecki;
21) Gmina Mieścisko - powiat wągrowiecki;
22) Gmina Miłosław - powiat wrzesiński;
23) Gmina Mosina - powiat poznański;
24) Gmina Mycielin - powiat kaliski;
25) Gmina Nowy Tomyśl - powiat nowotomyski;
26) Gmina Orchowo - powiat słupecki;
27) Miasto i Gmina Ostroróg - powiat szamotulski;
28) Gmina Ostrowite - powiat słupecki;
29) Miasto i Gmina Ostrzeszów - powiat ostrzeszowski;
30) Gmina Pakosław - powiat rawicki;
31) Gmina Sieroszewice - powiat ostrowski;
32) Miasto i Gmina Skoki - powiat wągrowiecki;
33) Gmina Sompolno - powiat koniński;
34) Miasto i Gmina Szamotuły - powiat szamotulski;
35) Gmina Śrem - powiat śremski;
36) Gmina Środa Wielkopolska - powiat średzki;
37) Gmina Trzcianka - powiat czarnkowsko-trzcianecki;
38) Gmina Trzemeszno - powiat gnieźnieński;
39) Gmina Tuliszków - powiat turecki;
40) Miasto Wągrowiec - powiat wągrowiecki;
41) Gmina Zagórów - powiat słupecki;
42) Miasto Złotów - powiat złotowski.
 
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 114.
Wybory Burmistrza Gminy Mosina

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 24803, w tym 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3. Karty do głosowania wydano 13845 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13839 wyborców, co stanowi 55,80% uprawnionych do głosowania.
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I: Krzysztof Józefowicz