Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

 w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
                   
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie, przyznano następujące numery:
 
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
14
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
15
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ
16
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
Stanisław Chrust