Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:
 
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu w Poznaniu, w mieście na prawach powiatu Poznaniu, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 455 do postanowienia.
 
§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy
w Poznaniu I
/-/ Krzysztof Józefowicz
 

 
Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 1 października 2018 r.
 
Załącznik nr 89
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Świetlica Wiejska, Czapury ul. Poznańska 78, 61-160 Poznań:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Piotr Paweł Egel, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI (uzupełnienie składu), zam. Mosina
2.
Dominika Gramza, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Sasinowo
3.
Ewelina Kroschel, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Wiórek
4.
Stanisław Leśniewicz, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
5.
Justyna Stawna, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Dymaczewo Nowe
6.
Krystyna Szczygieł-Nowak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Czapury
7.
Patrycja Maria Wendzonka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Czapury
8.
Anita Katarzyna Woźniak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Zuzanna Grendel, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
2.
Jacek Kucharczak, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Czapury
3.
Paweł Mielewczyk, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Czapury
4.
Agnieszka Organiściak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Rogalinek
5.
Artur Połuboczko, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Czapury
6.
Ewa Teresa Śliwińska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
7.
Klaudia Śliwińska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
8.
Barbara Maria Tomiak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Czapury
9.
Mariusz Zawartowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Drużyna

 
 
Załącznik nr 90
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Czapury ul. Poznańska 78, 61-160 Poznań:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Sara Gronek, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Czapury
2.
Katarzyna Kantorska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Czapury
3.
Ireneusz Kokociński, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Wiórek
4.
Karolina Kraska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
5.
Paulina Pawlicka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
6.
Zofia Simon, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Czapury
7.
Agnieszka Szmytowska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Rogalin
8.
Anna Patrycja Weryńska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Poznań
9.
Tomasz Woźniak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Barbara Jana Buksalewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
2.
Aleksy Forszpaniak, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
3.
Adriana Celina Gościniak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Czapury
4.
Sandra Anna Jarmuszkiewicz, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Wiórek
5.
Paulina Ludwiczak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Martyna Mielewczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Czapury
7.
Jolanta Piechaczyk, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Czapury
 
 
Załącznik nr 91
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska, Daszewice ul. Piotrowska 3, 61-160 Poznań:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Krystyna Gers, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Puszczykowo
2.
Marcin Jaśkowiak, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Czapury
3.
Dawid Leśniewicz, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
4.
Anna Malak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krosno
5.
Roman Organiściak, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Rogalinek
6.
Renata Barbara Piórkowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Daszewice
7.
Małgorzata Kinga Stańczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Baranowo
8.
Olga Kamila Strojna, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Daszewice
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Małgorzata Daniłowicz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Krosno
2.
Michał Andrzej Klauziński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalin
3.
Magdalena Maria Kunze, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
4.
Paulina Magdalena Panowicz, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
5.
Dorota Elżbieta Strojna, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Daszewice
6.
Barbara Zoran, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Daszewice
 
 
Załącznik nr 92
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska, Rogalinek ul. Kościelna 3, 62-022 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Anna Maria Koralewska-Gołembiewska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
2.
Łukasz Lambui, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
3.
Małgorzata Maria Mieloch, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek
4.
Włodzimierz Jerzy Nowak, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Sasinowo
5.
Justyna Katarzyna Piosik-Zawiślak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Poznań
6.
Maja Lucyna Sobańska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Rogalinek
7.
Alicja Magdalena Wendzonka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świątniki
8.
Jacek Wierzbicki, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Rogalinek
9.
Katarzyna Sylwia Włodarczak, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Wiórek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Patrycja Bernacka, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Rogalin
2.
Weronika Jędrzejczak, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Rogalinek
3.
Tomasz Kaczmarek, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Rogalin
4.
Roksana Organiściak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Rogalinek
5.
Adrianna Piątkowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Rogalinek
6.
Maria Szmania, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalinek
7.
Joanna Barbara Szymańska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 93
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, Rogalin ul. Poznańska 8, 62-022 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Anna Bąk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Rogalinek
2.
Wanda Gąsiorowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
3.
Katarzyna Klatkiewicz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Rogalinek
4.
Krzysztof Maciej Klauziński, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Rogalin
5.
Katarzyna Maria Kondziela, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Rogalin
6.
Tobiasz Gabriel Paciorek, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Rogalin
7.
Marta Stawik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świątniki
8.
Agnieszka Werfel, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Katarzyna Ewa Bartosiak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
2.
Małgorzata Kaźmierczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
3.
Wiesława Maria Kędziora, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Świątniki
4.
Marek Krawiec, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Krosno
5.
Czesław Szłapka, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świątniki
6.
Elżbieta Świątek, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Rogalin
 
 
Załącznik nr 94
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska, Świątniki ul. Kórnicka 8A, 62-022 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Jan Hauke, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
2.
Zofia Ignaszewska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Świątniki
3.
Jolanta Maria Osuch, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Wiórek
4.
Małgorzata Szambelan-Prokop, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Wiórek
5.
Agnieszka Tomaszewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Orkowo
6.
Beata Tomczak, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Świątniki
7.
Mikołaj Wichłacz, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
8.
Renata Maria Wulbach, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mieczewo
9.
Genowefa Zielińska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Rogalinek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Jarosław Białożyt, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
2.
Maria Jasiczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krosno
3.
Aleksandra Kołutkiewicz, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Radzewice
4.
Karolina Maria Organiściak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Rogalinek
5.
Bogumiła Maria Walczak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Świątniki
6.
Anna Maria Wawrzyniak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Radzewice
7.
Marek Jan Woźniak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rogalin
 
 
Załącznik nr 95
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Centrum Kształcenia, Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Marta Grzelak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krosno
2.
Żaneta Anna Janicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nowinki
3.
Agnieszka Kędziora, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
4.
Ewa Kowalewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
5.
Renata Teresa Ratajczak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Borkowice
6.
Rafał Raźny, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
7.
Bronisław Rozmiarek, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
8.
Ilona Skrzypczak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Borkowice
9.
Piotr Sternal, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Drużyna
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Renata Kasprzyk, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Drużyna
2.
Małgorzata Kreczmer, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3.
Agnieszka Marciniak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Dymaczewo Stare
4.
Weronika Mazurkiewicz, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Borkowice
5.
Julia Piotrowska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Dymaczewo Stare
6.
Przemysław Podemski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Drużyna
7.
Bożena Teresa Siekierska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Borkowice
8.
Tomasz Woźniak, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Dymaczewo Nowe
 
 
Załącznik nr 96
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa, Pecna ul. Szkolna 19, 62-053 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Alina Łucja Blimel, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Pecna
2.
Elena Maria Cieleńska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Pecna
3.
Ewa Lidia Filipiak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
4.
Jolanta Kowalska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
5.
Katarzyna Eugenia Kryszak, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Pecna
6.
Adam Piwosz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Drużyna
7.
Hubert Jacek Sroka, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
8.
Waldemar Szabo, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Sowinki
9.
Magdalena Szłapka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Karol Ciężki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pecna
2.
Sylwia Idziak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Jasień
3.
Karol Pietruszewski, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Pecna
4.
Katarzyna Rybicka-Statnik, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Krosno
5.
Renata Stachowiak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
6.
Dominika Śmierzchała, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
7.
Mikołaj Walkowiak, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Pecna
8.
Magdalena Wojciechowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
9.
Małgorzata Stanisława Wróbel, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Pecna
 
 
Załącznik nr 97
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa, Krosinko ul. Wiejska 43, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Patrycja Bartosik, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
2.
Marzena Glinkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krosinko
3.
Rozanna Kowalczyk-Gierczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Poznań
4.
Wiesław Kowalski, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
5.
Iwona Piotrowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
6.
Katarzyna Rothe, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
7.
Monika Szeszuła, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
8.
Karolina Anna Talarczyk-Wieczorek, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
9.
Adrianna Anna Wrzesińska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Dymaczewo Stare
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Agnieszka Adamska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Dymaczewo Stare
2.
Patryk Barański, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
3.
Magdalena Kaliszewska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
4.
Katarzyna Paulina Kosse, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Krosinko
5.
Anna Magdalena Kreczmer, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
6.
Marta Mielczarek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Konstantynowo
7.
Angelika Szaroleta-Lisak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Dymaczewo Stare
8.
Adrianna Wasielewska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
9.
Irena Witkowska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Krosinko
 
 
Załącznik nr 98
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Zespół Szkół, Krosno ul. Główna 43, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Martyna Agnieszka Brembor, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Mosina
2.
Krzysztof Janiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pecna
3.
Michał Maciej Jarzębowski, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Krosno
4.
Irena Maria Konieczna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
5.
Grażyna Kowalewska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
6.
Anna Katarzyna Lewandowska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
7.
Elżbieta Soroczyńska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
8.
Edyta Anna Śpiączka, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
9.
Hanna Walachowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Karolina Jolanta Czeszyńska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
2.
Paweł Piotr Grabarkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Drużyna
3.
Beata Krystyna Kasperkowiak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
4.
Ewa Kowalska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
5.
Elżbieta Maria Kunaj, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Paulina Nowak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
7.
Mikołaj Krzysztof Przybylski, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Krosno
8.
Tomasz Stefaniak, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
9.
Adam Szeszuła, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina

 
 
Załącznik nr 99
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Świetlica Wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Paulina Haremza, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Krosno
2.
Arleta Katarzyna Kowalczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3.
Danuta Anna Kustosz, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
4.
Agnieszka Maria Maląg, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Krosno
5.
Artur Matuszak, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
6.
Maria Małgorzata Michalak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
7.
Adrian Wiktor Słoma, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krosinko
8.
Izabela Stefaniak, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
9.
Milena Szeląg, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Monika Bolewska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Krosno
2.
Sandra Bożek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
3.
Dariusz Haremza, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Krosno
4.
Szymon Kędziora, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
5.
Maciej Piotr Kozak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
6.
Anna Maria Lipa, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
7.
Sylwia Barbara Matuszewska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
8.
Marta Przybylska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Krosno
9.
Karolina Walkowiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Konstantynowo
 
 
Załącznik nr 100
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Iwona Adamczyk, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
2.
Gerard Filipiak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
3.
Jolanta Maria Matuszczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
4.
Monika Zofia Stefańska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Żabinko
5.
Julianna Dorota Szorc, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
6.
Justyna Szwarc-Kudła, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
7.
Krzysztof Trzciński, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Krosno
8.
Zuzanna Tylska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Puszczykowo
9.
Jadwiga Wechta, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Magdalena Białożyt, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
2.
Elżbieta Bogucka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3.
Sylwia Magdalena Dengusiak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
4.
Emilia Maria Filipiak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
5.
Marianna Janik, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
6.
Adrian Jankowiak, zgłoszony przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
7.
Marian Józef Nowak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
8.
Barbara Szymanowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
9.
Joanna Zalewska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 101
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Karolina Maria Borowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
2.
Magdalena Małgorzata Bukowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
3.
Magdalena Chrastek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Drużyna
4.
Władysława Czerwińska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Krosno
5.
Agnieszka Helak-Haremza, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
6.
Ewa Katarzyna Kopaszewska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
7.
Agnieszka Mieloch, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Czapury
8.
Katarzyna Sobolewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krosno
9.
Natalia Wieczorek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Krosno
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Ewa Faustyna Chrust, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
2.
Wojciech Jan Cyż, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Poznań
3.
Robert Dymarski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
4.
Hubert Filip Filipiak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
5.
Mateusz Giełda-Pinas, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Konstantynowo
6.
Ewa Jakubowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
7.
Iwona Irena Jeziorecka, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Krosno
8.
Anna Kantorska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
9.
Monika Ratajszczak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 102
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14, Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Łukasz Antkowiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Drużyna
2.
Iwona Czamańska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
3.
Piotr Demuth, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
4.
Agnieszka Jasińska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Krosinko
5.
Monika Krupa, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
6.
Katarzyna Leśniczak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
7.
Daria Ewa Rozmiarek, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
8.
Agnieszka Serek, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Jędrzej Julian Bręczewski, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
2.
Teresa Maria Jakubowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3.
Andrzej Konrad Jankowiak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
4.
Mariusz Jasiczak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krosno
5.
Marzena Ewa Kaczmarek-Olejniczak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Marcin Pawłowski, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Rogalin
7.
Mateusz Piechocki, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
8.
Iwona Przepiera, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 103
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15, Przedszkole Nr 2, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Dorota Helena Borowska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Krosno
2.
Mateusz Dolczewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Mosina
3.
Arleta Kantorska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
4.
Izabela Kowalska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
5.
Krystyna Pieczyńska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Joanna Stachowiak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
7.
Eleonora Barbara Wieczorek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
8.
Dominik Marcin Wiktorowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
9.
Natalia Wośkowiak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Gabriela Bełdycka, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krosno
2.
Anna Jandy, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
3.
Katarzyna Jankowiak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Mosina
4.
Grażyna Kołodziejczyk, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
5.
Jolanta Maria Kowalewska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
6.
Iwona Linke, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
7.
Katarzyna Pelińska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
8.
Piotr Jakub Skutecki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
9.
Arleta Słoma, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krosinko
 
 
Załącznik nr 104
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Eliza Anna Dolata, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
2.
Agnieszka Jankowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
3.
Piotr Łukasz Kustosz, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
4.
Grażyna Ewa Palacz, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
5.
Łukasz Mirosław Plenzler, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Krosno
6.
Beata Ratajczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krosno
7.
Piotr Skrzypek, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
8.
Małgorzata Ewa Szklarz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
9.
Danuta Tórz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Hanna Maria Andershon-Tubis, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
2.
Maria Borkowska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
3.
Angela Weronika Demuth, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
4.
Grażyna Helena Dominiak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
5.
Magdalena Dutkiewicz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
6.
Radosław Piotr Głąbik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Bolesławiec
7.
Justyna Kaczmarek, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
8.
Piotr Jakub Kuhnke, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
9.
Joanna Szymczak, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 105
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Małgorzata Bartnik, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
2.
Monika Anna Gierszal-Kędzierska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
3.
Halina Kuhnke, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosnia
4.
Klaudia Kwiatkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
5.
Maja Barbara Matusiak-Kapczyńska, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Mosina
6.
Monika Riske, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
7.
Katarzyna Szczepaniak, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
8.
Anna Wojnowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
9.
Damian Zieliński, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Agnieszka Bąkowska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
2.
Barbara Maria Bylińska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
3.
Małgorzata Górecka, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
4.
Anna Latecka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
5.
Agnieszka Paczyńska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
6.
Katarzyna Plenzler, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
7.
Marek Maciej Śmigielski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Pecna
 
 
Załącznik nr 106
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Anna Agnieszka Frątczak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
2.
Dominika Głucha, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Drużyna
3.
Lidia Maria Kapitan, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
4.
Piotr Krawczyk, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
5.
Krzysztof Kuśnierek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Pecna
6.
Marzena Piotrowska, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
7.
Paulina Rutkowska, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
8.
Wanda Sikorska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
9.
Katarzyna Izabela Szmyt, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Maria Częścik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Baranówko
2.
Iwona Karolina Dygowska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
3.
Izabela Haremza, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Krosno
4.
Violeta Anna Krychowska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
5.
Dorota Agnieszka Lisiak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Baranówko
6.
Michalina Łuczak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
7.
Alicja Agata Plenzler, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
8.
Natalia Szymandera, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
9.
Łukasz Woyda, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 107
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Magdalena Ewa Batura, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
2.
Gizela Ewa Bąkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
3.
Michalina Stefania Dymalska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Mosina
4.
Daria Głuchowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
5.
Agnieszka Grygier-Głębocka, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
6.
Elżbieta Jurgiewicz, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
7.
Anna Maria Przewłocka, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krosno
8.
Monika Skrzypek, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
9.
Karolina Staszak, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Mirela Zofia Baranowska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
2.
Katarzyna Czeladzka, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
3.
Adrianna Filipiak, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
4.
Ewa Maria Janicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mosina
5.
Jolanta Kamińska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
6.
Marta Joanna Skutecka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
7.
Anna Szulc, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
8.
Andrzej Twardowski, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Mosina
9.
Lucyna Zapart, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Krosno
 
 
Załącznik nr 108
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Sylwia Kinga Jankowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Mosina
2.
Maciej Kamiński, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
3.
Aneta Maria Krawczyk, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Krosno
4.
Barbara Kurowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sowinki
5.
Sylwia Majchrzak, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Krosno
6.
Marta Paulina Rozumek, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Łódź
7.
Kazimierz Jerzy Stankowiak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
8.
Kamila Torzyńska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Poznań
9.
Barbara Irena Waselczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Beata Maria Chmielewska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
2.
Karolina Agnieszka Czerwińska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Sowiniec
3.
Anetta Krychowska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
4.
Longina Kubasik, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Krosno
5.
Waldemar Stanisław Matuszak, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
6.
Edyta Anna Nagraba, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
7.
Marek Jerzy Niedzielski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
8.
Tomasz Resler, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 109
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21, Klub Rolnika, Sowinki 1C, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Martyna Agnieszka Kokocińska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
2.
Katarzyna Marcinkowska, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
3.
Krystyna Matuszczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
4.
Ewa Naskręt, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
5.
Monika Teresa Smelkowska-Kaczmarek, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU, zam. Psarskie
6.
Dominik Szer, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
7.
Łukasz Piotr Śliwiński, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Krosno
8.
Małgorzata Tomczak, zgłoszona przez KW OJCOWIZNA RP, zam. Krajkowo
9.
Weronika Tomczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krajkowo
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Klaudia Drobińska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Sowiniec
2.
Dorota Kaczmarek, zgłoszona przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Sowinki
3.
Jacek Włodzimierz Konieczny, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Mosina
4.
Klara Kurowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Sowinki
5.
Przemysław Kwiatkowski, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
6.
Paweł Marcinkowski, zgłoszony przez KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ, zam. Mosina
7.
Mikołaj Naskręt, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
8.
Henryk Rożek, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
9.
Grażyna Krystyna Wereszczyńska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
 
 
Załącznik nr 110
gm. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22, Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo Leśna 1, 62-050 Mosina:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1.
Marta Maria Binkowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina
2.
Elżbieta Kostusiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Krosinko
3.
Przemysław Raźny, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
4.
Robert Jarosław Ryszewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Mosina
5.
Joanna Sobolewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Krosno
6.
Jędrzej Piotr Sroka, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1.
Hanna Duda, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mosina
2.
Wiktoria Maria Grabarkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Drużyna
3.
Monika Anna Kaczmarek, zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA, zam. Mosina
4.
Klaudia Anna Kwaśniewska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Mosina
5.
Agnieszka Natalia Nowakowska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mosina
6.
Irena Rybarczyk, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mosina