Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmian w OKW nr 22 w Ludwikowie