15. Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mosina, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie. Sp. z o.o

 Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mosina, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie. Sp. z o.o

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy