Zmiana treści SIWZ - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT na 12.05.2020 r.