Dostawy worków do segregacji odpadów

Dostawy worków do segregacji odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf