Dostawa worków do segregacji odpadów

Dostawa worków do segregacji odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf