Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu (PUK)

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu (PUK)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZmiana treści SIWZ


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf