Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu (ZUK)

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu (ZUK)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty.pdf

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf