11. Remont stropodachu budynku świetlicy wiejskiej w Rogalinku

 Remont stropodachu budynku świetlicy wiejskiej w Rogalinku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu