14. Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap VIII – budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem

Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap VIII - budowa ul. Świerkowej wraz  z odwodnieniem

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania + odpowiedzi do SIWZ cz.2Modyfikacja treści SIWZ i odpowiedzi na pytania - zmiana warunków i terminu składania ofert


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania + odpowiedzi do SIWZ cz.1


Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót - poprawiony

Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót - poprawiony

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu