15. „Szatnia na Medal” – remont szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie

„Szatnia na Medal" - remont szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu