8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czapury - rejon ul. Dębowej, Lipowej.

Budowa  sieci wodociągowej  w miejscowości Czapury   - rejon ul. Dębowej, Lipowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania + odpowiedzi do SIWZ

Pytania + odpowiedzi do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu