Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów typu śmieciarka

Dostawa  formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów typu śmieciarka

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf