Segregacja odpadów od stycznia 2018 r.

Segregacja od stycznia 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017, poz. 19), nastąpi zmiana w selektywnej zbiórce odpadów. Od stycznia, ze wszystkich gromadzonych odpadów będziemy selekcjonować również bioodpady, czyli m.in. resztki kuchenne, ale bez tych, pochodzenia zwierzęcego.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina, do zbierania segregowanych odpadów służą pojemniki lub worki oznaczone kolorami:

Do zbierania odpadów bio (resztek kuchennych) służą TYLKO POJEMNIKI w kolorze brązowym - „Bio".
W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż właściciele nieruchomości, którzy zdecydowali oddawać bio odpady (tzw. odpadki kuchenne) w pojemnikach mogą je wrzucać do pojemnika w workach foliowych.

1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy w związku z którymi właściciele nieruchomości, którzy odpady segregowane oddają w pojemnikach, muszą czytelnie oznakować pojemniki -  napis w widocznym miejscu. Gmina Mosina przygotowała gotowe wzory znakowania koszy, które można wydrukować i nakleić na pojemniki. Wzory dostępne są >>>TUTAJ<<<
Kosze powinny być w odpowiednim kolorze, zgodnym z przeznaczeniem. Pojemniki i worki do odpadów segregowanych niespełniające wymogów, w zakresie kolorystyki należy dostosować, lub zastąpić je pojemnikami spełniającymi wymagania, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

W przypadku odpadów biodegradowalnych, czyli odpadków kuchennych, mieszkańcy, którzy segregują śmieci muszą posiadać pojemnik w kolorze brązowym oznaczony napisem „Bio" lub założyć kompostownik.

Do odpadów zielonych tzn. trawy, liści, drobnych gałązek nadal pozostaną worki lub pojemniki w kolorze brązowym (oznaczone napisem „Zielone") i tak jak dotychczas, będą odbierane w okresie od kwietnia do listopada.

Właściciele nieruchomości na których powstają odpady biodegradowalne, w tym odpadki kuchenne i odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie), mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby. W sytuacji gdy wielkość kompostownika jest niewystarczająca na usunięcie wszystkich odpadów zielonych, mogą one być przekazane bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.