PSZOK

PSZOK

PSZOK Mosina, ul. Sowiniecka 6G
Czynne w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11:00 - 17:00 oraz w soboty w godz. 9:00 - 15:00,
z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Tel. 61 8132 321 w. 41
Tel. 697 888 420, e-mail: wywozy@pukmosina.pl

Do PSZOK-u można samodzielnie, nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) dostarczyć:

Do PSZOK-u w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą przyjmowane:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego - odbywa się dwa razy do roku, w okresie wiosennym i jesiennym.

Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronach bip.mosina.pl i www.pukmosina.pl

Przeterminowane leki można również oddawać w aptekach: