Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów

Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów

POMYŚL O ŚRODOWISKU - ODDAJ ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY 


Zużyte baterie i akumulatory zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego należy pamiętać o ich oddzieleniu od "zwykłych śmieci" poprzez segregację u źródła, czyli bezpośrednio w domu.

Zebrane w  ten sposób baterie i akumulatory należy przekazać bezpośrednio do miejsc odbioru i punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym do PSZKO, zlokalizowanego na terenie Gminy Mosina, przy ul. Sowinieckiej 6G, 62-050 Mosina (e-mail: wywozy@pukmosina.pl, tel. 618132-321, w.41, 697-888-420).

Poniżej link do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pod którym dostępny jest wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów:
http://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska_baterie-i-akumulatory

Powyższe działania mają na celu wyeliminowanie zużytych baterii przenośnych ze strumienia odpadów komunalnych, trafiających na lokalne wysypiska.

W skład baterii wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci, które są powodem chorób u człowieka, w tym chorób nowotworowych.

Należy pamiętać, że baterie które bezmyślnie wyrzucamy do śmietnika wydzielają toksyczne związki trafiające bezpośrednio do gleby (proces degradacji, składowanie), a w następstwie przenikają do wód gruntowych.