Rejestry, ewidencja, archiwa oraz zasady ich udostępniania

Archiwa - zasady ich udostępniania.

Na pisemny wniosek zainteresowanego dokumenty przechowywane w archiwum udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022, poz. 902 t.j.)