Podstawy prawne działania

UCHWAŁA NR LXVIII/566/22 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie.